מבנים. נמצאו שרידים של מחנה צבאי שככל הנראה פגע בשרידים קדומים רבים. על תלולית גבוהה שחלקה נוצר כנראה בעבודות הצבא, התגלו שרידי מבנה (1; איור 2) ושרידי קירות קדומים מבצבצים מן הקרקע.

מערות. מערה חצובה (2; 3×4 מ'; איורים 3, 4) שפתחה פונה לדרום ומקורה בקשת בנויה אבן (1.5 מ' רוחב לפחות) שימשה כנראה למגורים או לאחסון, אולי חלק מהמכלול הבנוי הסמוך. במערה (7), התמוטטות הדופן המזרחית לא אפשרה לעקוב אחרי תוכניתה ומידותיה. מערה (8) המורכבת משני חללים היא כנראה טבעית והורחבה בחציבה; פתחה (כ-2 מ' רוחב) צופה לדרום.
בורות מים. התגלו ארבעה בורות מים (3–6) מטויחים מפנים בטיח הידראולי. לבורות 3 ו-4 פתחים מעוגלים (כ-1 מ' קוטר) והם קשורים זה לזה במערכת תת-קרקעית. לבור 5 מתאר פעמוני; בחלקו הצפוני של פי הבור נמצאו שרידי בנייה, אולי מבנה כיסוי או פי באר קדום.
חציבות. בשני אתרים (9, 10) התגלו שרידי חציבות שנפגעו קשות בבניית המחנה הצבאי, וכן פיזור חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.
ספלול. התגלה ספלול (11; 0.37 מ' קוטר, 0.12 מ' עומק) חצוב בגוש סלע (3.0×5.5 מ').
ערמת סיקול. הערימה (12; כ-6×8 מ') בנויה מאבנים קטנות ובינוניות ומשתפלת עם המדרון למזרח.
קירות טרסה. הקירות (13–15; כ-1 מ' גובה השתמרות) מושתתים על הסלע, חלקם התחתון בנוי אבני גוויל גדולות וחלקם העליון אבני שדה קטנות. רוחבם (0.8 מ' רוחב באתרים 13 ו-15, 2 מ' רוחב באתר 14) משתנה בהתאמה לטופוגרפיה.