שטח A. נחשף כבשן סיד חצוב בסלע גיר (L10; קוטר עליון 4 מ', קוטר תחתון 2.9 מ', עומק 4 מ'; איורים 2, 3). בתחתית הכבשן התגלו אבני גיר אחדות סדורות במעגל. תא הבערה שהיה בחלקו העליון של הכבשן נהרס. על סמך השוואה לכבשני סיד דומים בסביבה נראה שזמנו של הכבשן התקופה העות'מאנית וימי המנדט הבריטי. ממערב לכבשן הובחן בור חצוב (L11; קוטר כ-1 מ', עומק כ-0.9 מ'). מדרום לכבשן, גבוה ממנו במדרון, נחשפה אבן מיל (L12; קוטר 0.6 מ', אורך 2.3 מ'; איור 4), שרועה על משטח סלע, שסיתותה לא הושלם. נראה שבסיס האבן היה רבוע. מידות האבן דומות לאלה של אבני מיל שהתגלו באזור ותוארכו לתקופות הרומית והביזנטית (ר' רול וא' איילון. תשמ"ד. כבישים רומיים בהדום ההר של השומרון וצפון יהודה. ישראל – עם וארץ, א' [19]:131–145).

 
שטח B. התגלו ארבעה קברים חצובים בסלע גיר (23–L20). קברים 21 ו-22 הם קברי מקמר כפול (L21 — מידות 0.6×1.5 מ'; L22 — מידות 0.6× 1.6 מ'; איורים 5–7). נראה שהם נפרצו ונשדדו בעבר. אבן הכיסוי של קבר 21 (0.55× 1.10 מ') התגלתה סמוך לקבר, אך במהלך החפירה הונחה על הקבר. צמוד לקבר 21 מדרום וממזרח נחצבו בסלע תעלות, כנראה לניקוז מי גשמים. בפינה הדרומית-מערבית של קבר 22 נחצבה תעלה קצרה
(0.15 מ' אורך, 6 ס"מ רוחב) לניקוז מי גשמים. מכסה הקבר התגלה באתרו (1.1× 1.8 מ', 0.45 מ' עובי). על סמך צורתם של קברים 21, 22 נראה שיש לתארכם לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. קברים 20 ו-23 (L20 — מידות 0.55× 1.70 מ'; L23 — מידות 0.6× 1.5 מ'; איורים 8–10) הם קברי ארגז. קבר 20 מרוחק כ-60 מ' ממזרח לקבר 23. סמוך לקבר 20 מדרום וממערב נחצבה תעלה, כנראה לניקוז מי גשמים. בקרבת קבר 20, על אותו משטח סלע, נחצבו חמישה ספלולים (20/5–L20/1; קוטר 0.16–0.40 מ', עומק 0.1–0.5 מ'). חציבתו של ספלול 20/5 לא הסתיימה.
 
שטח C. התגלו שתי חציבות, סמוכות זו לזו (L31 ,L30; איור 11). בחציבה 30 (איור 12) ניכרים סימני חציבה של אבן כיסוי, הדומה במידותיה לזו של קבר 22. בחציבה 31 (איור 13) ניכרים סימני חציבה של אבן כיסוי של קבר(?) ושל שני משטחים רבועים (0.7× 0.9 מ', 0.9× 0.9 מ'). מצפון לחציבה 31 הובחן ספלול חצוב (0.2 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק).