שכבה IV. במזרח השטח נחשפה רצפה עשויה מגושי טיט וטיח, אבני פסיפס לבנות גסות ואבנים קטנות – חומר שמקורו כנראה במתקן מטויח שפורק. הרצפה משופעת בשיפוע חד לצפון. את הרצפה חותך בור (אשפה?) גדול ובו הצטברות אדמה וחרסים מהמאות הד'-הה' לסה"נ. כ-30 מ' מצפון לבור, בחתך הצפוני של החפירה, התגלה בור נוסף דומה, ובו ממצא קרמי מהמאות הד'–הה' לסה"נ.

 
שכבה IIIb. בריבועים המערביים של החפירה התגלו שרידי בנייה מהמאות הז'–הח' לסה"נ. נחשפו שני קירות שדודים היוצרים פינה. אל הקירות ניגשות ממזרח רצפות עשויות מגיר כתוש מהודק. כן נחשפו שרידי רצפה בהירה, שמעל חלקה המזרחי ניכרת שכבת שרפה. הרצפה נפגעה בעת חפירת תעלת יסוד לקיר משכבה IIIa.
 
שכבה IIIa. בכל שטח החפירה התגלו שרידים מהמאות הח'–הט' לסה"נ. בחלק המערבי של השטח התגלה יסוד של קיר ארוך (כ-18 מ' אורך חשיפה; איור 2), שנבנה מחלוקי נחל גדולים ומילוי אדמת חמרה. שיטת בנייה זו נחשפה כאן לראשונה באתר. עומק היסוד כמטר אחד מתחת לגובה הרצפה התחתונה ביותר שניגשת אליו. אל הקיר ניגשים מצפון ומדרום כמה קירות, שניים מהם נחפרו (היתר נהרסו בעבודות תשתית). סמוך ליסוד מדרום נחשף בור ספיגה מלבני, שלו תקרה קמורה שהשתמרה בחלקה. מצפון ליסוד נחשף מתקן רבוע, מטויח מפנים, שממנו מוליכה תעלת מים מטוייחת אל צינור חרס המוליך אל תקרתו של בור מים גדול, מעוגל.
במזרח השטח נחשף חלק ממבנה גדול (10–13 מ' רוחב). בקצה הדרומי של המבנה התגלה מתקן רבוע קטן, מטויח. על סמך שרידי בנייה שהתגלו מדרום למתקן אפשר שהוא חלק ממתקן גדול יותר. במזרח המבנה נחשפו שני חדרים; בצפוני השתמרו שרידי רצפת אבן. בצפון המבנה נחשפו שני חדרים נוספים, שמפריד ביניהם קיר עבה, והם נמשכים צפונה מחוץ לחפירה. בחדר המזרחי נחשפו שרידי רצפת אבן שאינם ניגשים לקירות. בחדר המערבי נחשפו שרידי רצפת טיח בהירה. סמוך לחדרים ממזרח, מחוץ למבנה, נחשף חלק מבור ספיגה (איור 3), שחלקו המערבי קמור. מדרום-מזרח לבור הספיגה, מתחת לרצפה ולמתקן משכבה IIa, נחשפו חלקים מבור ספיגה רבוע ובור ספיגה מעוגל. כן נחשפה בקרבת מקום פינה של מבנה איתן שנמשך אל מחוץ לתחום החפירה. מתחת לפינת המבנה נחשף בור (אשפה?) מהמאה הז' לסה"נ. מעל פינת המבנה נחשפה תעלת ניקוז משכבה IIb, המתוארכת למאה ט' לסה"נ (להלן).
 
שכבה IIb. במערבו של שטח החפירה התגלו שרידי בנייה מהמאה הט' לסה"נ. נחשף מתקן מטויח, אליו ניגשת ממערב רצפת פסיפס (איור 4). אל הדופן הצפונית של המתקן ניגשת רצפת טיח בהירה, הנמוכה מרצפת הפסיפס. מדרום-מזרח למתקן נחשפו שרידים נוספים של רצפת טיח בהירה, בגובה דומה לזה של רצפת הטיח שמצפון למתקן.
 
שכבה IIa. בכל ריבועי החפירה התגלו שרידים מהמאה הט' ותחילת המאה הי' לסה"נ. זוהי השכבה הפגועה ביותר בשל קרבתה לפני השטח, ולכן תוכניתה הכללית מקוטעת. נחשפו מבנים, מתקנים הקשורים בנוזלים, בורות אגירה וספיגה ותעלות.
בחלק המזרחי של השטח נחשף מכלול גדול של חדרים. ממזרח לחדרים נחשפו רצפת טיח אפורה ומתקן מעוגל קטן, מדופן באבני גוויל ומטויח. צמוד למתקן מצפון התגלה מתקן נוסף, רבוע, שחלקו המזרחי מקורה בלוח אבן מסותת. אל המתקן הרבוע ניגשת מדרום רצפה אפורה בהירה. מעל רצפה זו התגלו פריטים אדריכליים משיש, הקשורים כנראה לכנסייה או לקפלה שעמדה בסביבה ופורקה, ובהם עמוד סורג, עמודון, כנראה רגל שולחן או מזבח, אגן טבילה וכותרת סל שהוסבה לשמש חוליה של בור מים וניכרים בה סימני משיכת חבלים (איורים 5–7).
בחתך הדרומי של החפירה, מדרום למקבץ פריטי השיש, נחשף מתקן מלבני בנוי ומטויח, שהוסב לשמש בור אשפה והתגלה בו ממצא עשיר, הכולל כלי חרס, ובהם שתי צפחות תמימות, אגן טבילה מאבן, כלי זכוכית וכלי מתכת (איור 8). בסביבת המתקן התגלו כמה אבני שחיקה מבזלת. ממזרח למתקן נחשף חדר מוארך, שמצפון ומדרום לו מתקנים מטויחים. המתקן הצפוני הוא בור רבוע מטויח, שבאחת מפינותיו הותקנה גומת שיקוע (איור 9). המתקן הדרומי הרוס בחלקו. צמוד למתקנים ממזרח נחשף מתקן רבוע מטויח נוסף שאליו ניגשה כנראה רצפה בהירה; המתקן והרצפה ניבנו מעל בור ספיגה משכבה IIIa.
בצפון השטח התגלו שלושה מתקנים רבועים ומטויחים נוספים, שרק חלקם התחתון השתמר; במזרחי התגלו גומת שיקוע ומדרגה בפינה. בין המתקנים נחשף בור שיקוע.
 
הממצא בשטח עשיר ומגוון. המכלול הקרמי כולל כמות רבה של כלים, חלקם תמימים (איור 10), ובהם קנקנים ופקקים, פכים (חלקם עם מסננת; איור 11), צפחות רבות (איור 12), נרות חרס, ספלים, מחבתות, קערות, כלי אנטיליה, כלים ממשפחת 'קרבשניט', קערה ממשפחת סלדון המיובאת מסין ומתוארכת למאה הי' לסה"נ (איור 13) וכלי קיבול זעיר תמים ('רימון אש יוונית'; איור 14). הקנקנים והפקקים מלמדים שבאתר איחסנו סחורה ושהיה זה אתר תעשייתי. ממצא המתכת כולל כלי עבודה מברזל, מקל איפור מברונזה, מסמרים ומטבע יחיד. ממצא כלי הזכוכית דומה ברובו לממצא שעלה מיתר השטחים, אם כי הוא כולל גם כלים אחדים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית שלא התגלו בשטחים אחרים. עוד התגלו עצמות רבות של בעלי חיים וכמה סוגים של קונכיות, המלמדות אולי על תעשייה לצביעת בדים. כלי האבן כוללים כלי כתישה וטחינה מבזלת, קערת גרניט, שברים של אבן פומיס וכן שברים של מחתה מאבן סטאטיט. מחתות שלמות מאבן סטאטיט התגלו בעונות הקודמות, והן מתוארכות לתקופה האסלאמית הקדומה.
 
השרידים שנחשפו בחפירה, כמו גם אלה שנחשפו בחפירות הקודמות באתר, הם חלק מאזור תעשייה, שהיה קשור כנראה לעיר רמלה בתחילת התקופה האסלאמית הקדומה. עושר הממצא וגיוונו, לרבות הממצא המיובא, מלמדים על חשיבות האתר ושגשוגו. מתקנים רבים באתר, לאחר הפסקת השימוש בהם, הפכו לבורות אשפה, ובהם התגלה ממצא רב (איור 15). בממצאים בשטח התגלו פריטים אדריכליים המלמדים אולי על מנזר או כנסייה שעמדו בקרבת מקום.