שרידי מבנה וקברים מן התקופה הביזנטית (איור 3)

ריבוע A. התגלו שרידי מחצבה קדומה (L18) וארבעה קברים (T24 ,T20 ,T17 ,T16; איור 4) שכיוונם מזרח–מערב. קבר 17 נחצב בסלע (כ-0.3 מ' מתחת לפני השטח). קבר 24 נמצא ברובו ממזרח לשטח החפירה. קיר סלע של המחצבה משמש דופן צפונית של קברים 16 ו-20; דופנם הדרומית נבנתה באבני גזית. כל הקברים נמצאו מכוסים באבני כיסוי גדולות שביניהן אבנים קטנות לסתימת הרווחים. שלוש מאבני הכיסוי של קבר 20 הוסרו לאחר שנראה היה שזוהי תעלת מים מכוסה, ותוכנו נחפר עד לגילוי גולגולת אדם, אז הופסקה החפירה; בעפר שהוצא מהקבר לא התגלו ממצאים.
ריבועים C ,B. התגלו יסודות שני קירות מקבילים בתוואי מזרח–מערב (W23 ,W14), מושתתים על הסלע ובמקום אחד מונחים בחציבה רדודה בסלע שפולס לצורך זה. היסודות, הבנויים מאבני גזית מנארי, מעידים על בניין גדול (איור 5). במקומות אחדים בין שני הקירות נמצא מילוי של עפר אדמדם מעורב בשברי כלי חרס שעליו שכבת טיח קשה, ייתכן תשתית של רצפת פסיפס, שגובהו מעט מעל גובה הקיר ששרד. צמוד לקיר 23 מצפון וכ-0.2 מ' מעל ראשו ששרד, התגלה קטע של רצפת פסיפס באתרה, על תשתית עבה של טיח (איור 6). אבני הפסיפס קטנות, ובקטע ששרד זוהה דגם גיאומטרי צבעוני ודגם נוסף שצורתו אינה ברורה. עם פירוק קטע הפסיפס הוברר שהוא הונח על פסיפס קדום, מאחר ובתשתית הרצפה היו מעורבות אבני פסיפס רבות. בחתך נראה היטב שהרצפה ניגשה אל קיר 23, שנדבכיו העליונים לא שרדו.
גם בריבועים אלה הסלע עמוק מעט מתחת לפני השטח, וגם כאן קדמה לבניין מחצבה, שהקירות נבנו עליה וביטלו אותה.
קיר 14 עובר מעל גומה טבעית בסלע (איור 7) אשר נמצאה מלאה אבנים בגודל אגרוף בתחתיתה, ואדמה דקה שחורה בחלקה העליון; גומות מסוג זה שימשו 'עציצים' לשתילי עצים בתקופה הרומית (עתיקות 48: 99*–104*). מצפון לקיר 14 נמצאו שני חריצים עמוקים מקבילים בפני הסלע, ונראה שאלה התחלות של חציבת אבנים שלא הושלמו.
הממצאים בריבועים CA כללו שברי כלי חרס מעטים יחסית, רובם ככולם מן התקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ) ובהם קערה מיובאת (איור 1:8), קדרה מיובאת (איור 2:8) וקנקן (איור 3:8). נמצאו שברי רעפים רבים, שבר יחיד של מרצפת מעוינת בטכניקת opus sectile מאבן אדומה (צפחה?) וכן שברי שיש רבים שעל אחד מהם חלק של צלב בתבליט (איור 9).
 
על סמך כיוון הקירות, הבנייה האיתנה והמסודרת, רצפת הפסיפס הצבעונית, המרצפת, הרעפים ושבר השיש הנושא צלב, ייתכן שהשרידים שנחשפו הם של כנסייה ביזנטית. ייתכן שהקברים קשורים לכנסייה וקבורים בהם נושאי משרות שלה, כפי שמקובל בכנסיות בנות התקופה.
 
יחידות ללא ממצא אדריכלי (איור 10)
ריבוע G. לא התגלו עתיקות, למעט שברים ספורים של כלי חרס.
ריבוע H. ברוב שטח הריבוע נחשף הסלע, כולל שקע טבעי גדול במרכזו. בפינה המערבית התגלה קטע קטן של פסיפס לבן גס (L301; כ-2×2 ס"מ גודל האבנים), אולי מתקן תעשייתי כלשהו, ייתכן בית בד או גת. סמוך לפינה הדרומית התגלה יסוד דל של קיר בנוי אבני גוויל ישירות על הסלע .
ריבוע J. בחצי הריבוע הצפוני-מזרחי התגלתה מחצבה בת שלוש מדרגות סלע, שבהן ניכרים היטב סימני החציבה וניתוק אבני הבנייה (איור 11). חצי הריבוע הדרומי-מערבי נמצא מלא בפסולת סיתות בשתי שכבות ברורות, מופרדות בשכבת אדמה חומה נקייה (כ-5 ס"מ עובי). בשכבה התחתונה פסולת הסיתות הייתה נקייה כמעט לגמרי, ואילו בעליונה היו מעורבים שברי כלי חרס רבים מן התקופה הביזנטית, שבחלקם הגדול ניתנים לרפאות, בעיקר קנקנים ומכסי קנקנים מתוצרת מקומית, אמפורות מיובאות ושברי רעפים רבים. נמצאו שני מטבעות, אחד מן התקופה הרומית המאוחרת (383–395 לסה"נ; מס' ר"ע 106191) והשני אינו ניתן לזיהוי.
נראה שלאחר פרק זמן שבו עמדה נטושה, שימשה המחצבה בתקופה הביזנטית לפינוי אשפה. הקנקנים הרבים מרמזים על ייצור שמן או יין בסביבה הקרובה.
ריבוע P. בשליש הצפוני של הריבוע נמצאו שברי כלי חרס רבים על הסלע, ייתכן קצהו או המשכו של אתר פינוי האשפה שהתגלה בריבוע J. בדרום התגלתה מחצבה נוספת.
ריבוע S. התגלתה שכבה עבה (כ-2 מ' עובי) של עפר מעורב בפסולת חציבה ובשברים קטנים של כלי חרס, עד לסלע.
ריבוע Z. הסלע התגלה בעומק סנטימטרים ספורים. התגלו מעט שברי כלי חרס, כולל שברים מזוגגים אחדים מימי הביניים או מאוחרים להם, וכן אבני פסיפס רבות.
 
הממצא
פרט למטבעות ולשבר המרצפת (לעיל), נמצאו בחפירה מעט מאוד שברי זכוכית, כולם מתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ). הממצא העיקרי הוא כלי חרס, בעיקר ממצבור האשפה בשטח J, ובהם קערות מיובאות (איור 1:12–3), קדרות (איור 4:12–6), קדרה מיובאת (איור 7:12), סירי בישול (איור 8:12–11), מכסה (איור 12:12), קנקנים (איור 1:13–4), אמפורות מיובאות (איור 5:13–7), פכים (איור 8:13–10) ונרות 'פניקיים' (איור 11:13, 12).