בריבוע F1 נחשף קיר (W10; איור 2) בנוי מאבן גיר רכה מקומית, בבנייה יבשה ללא חומרי מליטה (2.4 מ' אורך חשיפה, 0.35 מ' רוחב, 0.4 מ' גובה השתמרות). הקיר, המקביל לקיר הצפוני-מערבי התוחם של הכפר הרומי ומרוחק ממנו 0.5 מ' לצפון-מערב, הושתת על סלע האם ונמשך אל מחוץ לשטח החפירה. לא נחשפו שרידי רצפה הניגשת לקיר ולא ברור למה שימש. 

ריבוע F4 נפתח 5.5 מ' צפונית-מזרחית לריבוע F1. נחשפו שרידי רצפה (L601; איור 3) בנויה מאבנים קטנות מהודקות באדמה; חלק ממנה הוא סלע האם שפולס. לא נחשפו שרידי קירות שאליהם ניגשת הרצפה וככל הנראה שימשה הרצפה חלק ממכלול ארכיטקטוני הנמצא מחוץ לשטח החפירה.
 
הממצא הקרמי כלל קערות (איור 1:4, 2), סירי בישול (איור 3:4–5) וקנקנים (איור 6:4, 7) מהתקופה הרומית, המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ.