בסקר הנוכחי נמצאו על פני מחשופי החמרה פריטי צור אחדים בלבד. מצב השתמרותם של כל הפריטים ירוד; מרביתם שחוקים ומכוסים פטינה צהובה, אופיינית לאזור. בין הפריטים זוהו מספר נתזי לבלואה שאפשר לשייכם לתקופה הפליאוליתית התיכונה. כן נמצאו שברים שחוקים של כלי חרס וזכוכית, שאי אפשר לתארכם. בחתכים שנוצרו בכלים מכניים לא זוהו שרידים ארכיאולוגיים נוספים.