לכל אורך שטח החפירה נחשף קיר רחב (W1; רוחב 0.85 מ'; איור 2), ששימש לתיחום חלקה ונבנה באבנים מהוקצעות ואבני גוויל ללא חומר מלכד; השתמרו רק יסודותיו. תיארוך הקיר נעשה בעזרת שני תצלומים ישנים של סביבת החפירה, האחד צולם בשנת 1908 (איור 3) ובו לא נראה הקיר, והשני צולם מהאוויר על ידי הגרמנים בשנת 1918 (איור 4) ובו נראה בבירור הקיר, והוא תוחם מגרש מצפון לבית החולים הסקוטי (כיום המלון הסקוטי). בחלק העליון של הקיר הייתה צמודה אליו בריכה רבועה, שהשתמרה עד היום. מהשוואת שני התצלומים עולה כי קיר 1 נבנה בין שנת 1908 לשנת 1918. אל קיר 1 ניגש מדרום קיר אחר (W2; רוחב 1.15 מ'), שבנייתו דומה לזו של קיר 1. קיר 2 אינו מופיע בתצלום משנת 1918 ולכן הוא נבנה אחרי שנה זו.ממערב לקיר 2 נחשפה רצפה עשויה מאבני גוויל וטיח (L110; מידות 0.79×1.10 מ'), המסתיימת בקו ישר סמוך לגבול הדרומי של החפירה. הרצפה נמוכה מקבר (L115) שהתגלה ממערב לה ונמוכה כדי 4 ס"מ מיסודות קיר 2.

שמונה קברים (L120 ,L119 ,L118 ,L115 ,L114 ,L108 ,L107 ,L103) התגלו מדרום לקיר 1 ומצפון לו התגלו שלושה קברים (L117 ,L116 ,L113). הקברים נבנו בכיוון צפון–דרום, פרט לקבר אחד (L120) שנבנה בכיוון מזרח–מערב. הקברים נפגעו בעת בניית הקיר, וחלקם אף נפגע טרם בנייתו. חלק מהקברים נמוכים מיסודות הקיר. הקברים נכרו באדמה, דופנו בלוחות אבן או באבני גוויל וטויחו ברובם בטיח. בקבר 108 השתמרו שתי אבני כיסוי. בכמה קברים התגלו שברי עצמות אדם וחפירתם הופסקה. לא ברור אם קבר 107 אכן שימש כקבר, שכן זהו הקבר היחיד שבו קיר 1 שולב בדופן הקבר, דופנו המערבית של הקבר עבה במידה רבה מדפנות של קברים אחרים במקום ולא התגלו בו שרידי קבורה. בקברים לא התגלה ממצא מתארך.
 
שטח החפירה משתרע מחוץ לתחומי העיר טבריה, ואפשר לחלק את תולדותיו לארבעה שלבים. (1) תחילה נבנו קברים בכיוון צפון–דרום לתוך קרקע בתולה. קברים אלה נפרצו ונותרו פתוחים. (2) השטח כוסה במילוי של אדמה, אבנים קטנות ושברי טיח. המילוי חדר גם לקברים הפתוחים. בהעדר ממצא אי אפשר לתארך את המילוי, אך ייתכן שהוא נוצר מהרס קירות המצודה הסמוכה ברעש האדמה של שנת 1837. (3) אל שכבת המילוי נחפרו קברים נוספים, גם הם בכיוון צפון–דרום. הקברים דופנו באבנים וחלקם טויחו. גם קברים אלה נפגעו. בקבר אחד השתמרו אבני כיסוי. (4) בסוף המאה הי"ט לסה"נ בית הקברות לא היה מוכר עוד ובראשית המאה הכ' נבנה קיר 1, שגרם להרס נוסף של הקברים.