מתחת לשכבה של אדמה שחורה (0.5 מ' עובי) נחשף מפלס פעילות בעובי סנטימטרים אחדים, המורכב משכבת חול ים צהוב, אבני חצץ ושברי גוף של כלי חרס מהתקופה ההלניסטית. המפלס נטוי קלות לצפון. מתחת למפלס הפעילות נחשפה שכבה של קרקע חרסית חומה (0.20–0.25 מ'), ובה מעורבים שברים של קנקני שק מן התקופה הפרסית, שברי גוף של אמפורות, קערות דגים וקנקנים מן התקופה ההלניסטית ושבר של נר חשמונאי מימי אלכסנדר ינאי. מתחת לשכבת החרסית נחשפה אדמת חמרה אדומה ללא ממצא. הממצאים בחפירה מלמדים כי בסביבה, ממערב לנחל מזור, הייתה התיישבות בתקופות הפרסית וההלניסטית, לרבות בימי החשמונאים — שרידים מתקופות שטרם תועדו קודם לכן באזור.