שכבה 1. בריבוע A4 נחשפו שרידי מבנה בן זמננו מהכפר חיטין (איור 2). המבנה נבנה, בדומה ליתר הבתים בכפר, באבני גיר רך שלא נחצבו במקום. יסודות הקירות נבנו באבני בזלת והם עמוקים. המבנה נבנה במדרון ולכן הוא דו מפלסי. הרצפה של המפלס התחתון עשויה מאבני גוויל מבזלת ומעליהן שכבת אדמה בהירה. קיר נמוך שבקצהו חוליית עמוד בשימוש משני תחם את הרצפה. הרצפה של המפלס העליון עשויה מטיח והיא גבוהה בכמטר אחד מהרצפה של המפלס התחתון. במבנה התגלו כלי בית ממתכת, זכוכית וחרס וכלים חקלאיים מאמצע המאה הכ' לסה"נ.

בריבועים A1–A3 התגלו סמוך לפני השטח יסודות של קירות שנבנו באבני בזלת, כנראה יסודות של מבנים מהכפר חיטין שלא היו בשימוש בשלב האחרון של הכפר.
 
שכבה 2 (התקופה הממלוכית). בריבועים A1–A4, מתחת לשרידי המבנים בני זמננו, התגלו שכבות נטויות של אדמה רכה עשירה בחומר אורגני וביניהן רבדים של אפר (איור 3). הממצא בשכבות אלה כולל כמות גדולה של קרמיקה מהתקופה הממלוכית והרבה עצמות. נראה כי אלה הן שכבות של אשפה שהושלכה במדרון.
בריבוע B6 התגלה מתקן עגול תחום בקיר שנבנה באבנים וביניהן אדמה אדומה (איור 4). המתקן היה מלא באדמה וחרסים מהתקופה הממלוכית. חפירת המתקן לא הסתיימה. אפשר שהמתקן לא נבנה בתקופה הממלוכית אלא בתקופה הרומית ומולא מאוחר יותר (להלן).
 
שכבה 3 (התקופה הרומית).מתחת לשכבה 2 בריבועים A1–A3 נחשפה שכבת אדמה ובה כמות גדולה של חרסים, רובם ככולם שברי קנקנים מאותו טיפוס המתוארך למאה הג' לסה"נ. לא התגלו כלי בישול והגשה הנפוצים בבתים בתקופה זו ולא התגלו כלי כפר-חנניה, שהיו בשימוש נרחב בגליל והתגלו גם בכמות גדולה בחפירה באתר בשנת 2005, ולכן נראה כי שברי הקנקנים הרבים שהתגלו בשכבה מקורם בפסולת של בית יוצר שבו יוצרו הקנקנים. אפשר שהמתקן העגול שנחשף בריבוע 6 שימש ככבשן בתקופה הרומית.
מתחת למבנה בן זמננו בריבוע A4 נחשף קטע מתעלה של אמת מים (0.25 מ' רוחב, 0.45 מ' עומק; איור 5), שטויחה בטיח אפור באיכות מעולה. בתוך התעלה התגלו מעט שברי קנקנים מהתקופה הרומית, המתארכים את האמה. נראה כי האמה הוליכה מים מהמעיין ליעד לא ידוע.
 
שכבה 4 (תקופת הב"ק 1).מתחת לשכבה 3 בריבוע A2 נחשפה רצפה עשויה גיר כתוש (איור 6). על הרצפה התגלה ממצא חרסים דל, המתוארך ברובו לתקופת הב"ק 1. בחלק המזרחי של הרצפה נפער בור, שנוצר מהתמוטטות של תעלה שנחפרה באדמה מתחת לרצפה. התעלה כוסתה בלוחות בזלת (איור 7), ובתוכה התגלו חרסים מתקופת הב"ק 1. יתכן שתעלה זו היא קבר.
 
בחתך מצפון לחפירה לוקטה קרמיקה מהתקופה הניאוליתית הקרמית, ונראה כי ראשית היישוב במקום היה בתקופה זו. מעט החומר שהתגלה מתקופת הב"ק 1א שייך לשלב הראשון של התקופה, אך אופי היישוב בתקופה זו אינו ברור עדיין. בחפירה באתר בשנת 2005 התגלו שרידים רבים גם מתקופת הב"ק 1ב, ובהם שרידי חומה. נראה כי בשלב זה עלה היישוב לראש המדרון. על סמך החפירה בשנת 2005 נראה כי היישוב המשיך להתקיים באותו מקום גם בתקופות הברונזה, הברזל, ההלניסטית, הרומית והביזנטית. נראה כי בתקופה הרומית שימש שטח החפירה הנוכחית כאזור תעשייה ובו בית יוצר לקנקנים. ייצור כלי חרס דורש כמות גדולה של מים, שסופקה כנראה באמת המים שנחשפה סמוך למקום המשוער של בית היוצר. היישוב בראש המדרון נעזב במהלך התקופה הביזנטית ועבר כנראה למורד המדרון. בחפירה התגלו שרידים מהתקופה הממלוכית ושרידים של הכפר הערבי כמוהם לא נחשפו בראש המדרון.