בשטח A נחשפו שרידים משכבות II ו-I (איור 2). בשכבה II נחשף הפן הצפוני של שני קטעי קירות (W13 ,W12) הבנויים על ציר אחד (מזרח–מערב) – ככל הנראה שני קטעים מקיר אחד. שניהם נבנו באבני גוויל מבזלת וטרוורטין שהשתמרו לגובה מרבי של שני נדבכים. קיר 12 הושתת על שכבת מילוי של אבני בזלת בינוניות וקטנות (L114). אל שני קטעי הקירות ניגשת שכבת מילוי של אדמה אפורה (L117 ,L113 ,L109), המכילה אבני בזלת ושברי חרסים רבים, שעיקרם קערות עשויות ביד וקערות מזוגגות מן המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ. כן נמצאו בשכבה זו מטבעות המתוארכים לתקופה הממלוכית (להלן, מס' 5,6).

לשכבה I שייך קיר (W10; רוחב 0.7 מ') שנבנה מאבני גוויל מבזלת בציר צפון–דרום. הקיר, שהשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים, ניצב לקירות 12 ו-13 ובנוי מעליהם. משני עברי הקיר ומעליו נמצאה שכבת מילוי של אדמה אפורה ובה אבני בזלת, שברי כלי חרס ופסולת מודרנית רבה (L108 ,L105 ,L100). לצד שברים רבים של כלים המתוארכים לתקופה העות'מאנית נמצאו במילוי קערת סוכר (איור 4:3) ומטבע (להלן, מס' 8) מן התקופה הממלוכית.
 
בשטח B נחשפו שרידים המיוחסים לשכבות II ו-I (איור 4). בשכבה II נחשף הפן הצפוני של קיר הבנוי בציר מזרח–מערב (W18), ככל הנראה המשכם של קירות 12 ו-13 בשטח A. גם קיר זה נבנה בניית גוויל מאבני בזלת והושתת על שכבת מילוי של אבני בזלת בינוניות וקטנות (L115). אל הקיר, שממנו השתמר רק נדבך אחד, ניגש מילוי (L110) שכלל שברי כלי חרס רבים המתוארכים לתקופה הממלוכית (המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ) וכן מטבע אומיי (להלן, מס' 1), שככל הנראה חדר לשכבה זו בהפרעה מודרנית.
בשכבה I נחשף קיר (W11; רוחב 0.8–1.0 מ') שצירו צפון–דרום, בנוי בניית גוויל מאבני בזלת, שהושתתו על שרידי שכבה II. מעל הקיר, שהשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים, ומשני צדיו נמצאו
הצטברויות של פסולת מודרנית (L107 ,L106 ,L101), ובהן מטבע ממלוכי (להלן, מס' 9) ושברי כלי חרס המתוארכים לתקופות הממלוכית והעות'מאנית.
 
בשטח C נחשפו שרידים משכבה II בלבד (איור 5). ברוב שטח הריבוע נחשפה רצפה העשויה סיד שבו מלוכדות אבנים קטנות (L112), אשר הושתתה על אבני בזלת קטנות
(L120); בקצה הצפוני של הריבוע היא נפגעה בעת כריית בור מודרני. על חלקה המערבי של הרצפה הונחה שורת אבנים בציר צפון–דרום, ככל הנראה גדר, שכללה חוליית עמוד בשימוש משני (W1). בשכבת ההצטברות שעל הרצפה (0.1–0.3 מ' עובי) נמצאו ארבעה מטבעות (להלן, מס' 2–4, 11), האחד מראשית המאה הי"ג לסה"נ והשאר מן המאה הי"ד לסה"נ. כן נמצאו בהצטברות זו שברי כלי חרס, ובהם קערות מזוגגות (איור 1:3), כלי סוכר (איור 5:3) וקנקן עם ציור הנדסי (איור 7:3), שזמנם התקופה הממלוכית. בפירוק הרצפה נמצאה בתוכה כמות רבה של שברי כלי חרס, ובהם קערות (איור 2:3, 3) וקנקן מולסה ששימש בתעשיית הסוכר (איור 6:3), אף הם מן התקופה הממלוכית. ממצאים אלה מתארכים את הרצפה לתקופה הממלוכית (המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ).
 
בשטח D נחשפושרידים משלוש השכבות (איור 6). לשכבה III יוחסו שני קירות: קיר איתן (W14; רוחב 2מ') בציר צפון–דרום, וקיר בציר מזרח–מערב (W17), שנחשף רק בחלקו. קיר 14, שהשתמר לגובה ארבעה נדבכים (1.1מ' גובה), בנוי משתי שורות של אבני בזלת ואבני גיר גדולות ומהוקצעות למחצה עם מילוי רחב של אבני גוויל בינוניות וקטנות בתווך; הפן המערבי של הקיר נמשח בטיח לבן. רוחב הקיר זהה לזה של קיר החפיר המערבי של המצודה הצלבנית שנחשף מצפון לחפירה (חדשות ארכיאולוגיות קג:38–41), והוא בנוי על אותו הציר; נראה על כן שזהו המשכו הדרומי של קיר החפיר, אשר המשיך להתקיים בתקופה הממלוכית ושימש יסוד למבנים בתקופה העות'מאנית. קיר 17, שממנו נחשף רק הנדבך העליון וגובהו המלא אינו ברור, נבנה אף הוא בניית גוויל מאבני בזלת ומאבני גיר גדולות. נראה שקיר 17 ניגש אל קיר 14 והם חלק ממערך בנייה אחד.
בשכבה II הוצמד אל הפן המערבי של קיר 14 קיר הבנוי שתי שורות של אבני גוויל בינוניות מבזלת (W16; רוחב 0.75 מ'), שהשתמרו לגובה ארבעה נדבכים (0.7 מ' גובה). אל הקיר ניגשת ממערב רצפה עשויה אדמה מהודקת ואבנים קטנות (L118), שחלקן שולבו בין אבני הקיר. מעל לרצפה נמצאה שכבת מילוי שכללה אבני בזלת במפולת ואדמה אפורה, ובה שברים רבים של כלי חרס (לא צוירו) ומטבע (להלן, מס' 12), המתוארכים לתקופה הממלוכית (המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ).
לשכבה I שייך קיר הנמשך בציר מזרח–מערב, שנחשף בפינה הדרומית-מערבית של הריבוע (W15). הקיר, שהשתמר לגובה שני נדבכים, נבנה אבני גוויל מבזלת והושתת על רצפה 118. אל קיר 15 ניגשת מצפון רצפה עשויה מאבנים קטנות (L116). את הרצפה כיסתה שכבת פני השטח: מילוי של אדמה אפורה כהה ואדמה צהבהבה, שבהן נמצאו פסולת מודרנית רבה ושברי חרסים מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית. דומה, לפיכך, כי שרידים אלה שייכים לתקופה העות'מאנית.
 
ממצא המטבעות
דני שיאון
 
נמצאו 17 מטבעות, חמישה מהם אינם ניתנים לזיהוי. 12 המטבעות הנותרים מתפלגים כדלקמן:
 
1. סל 1015, לוקוס 110, מס' ר"ע 106141.
אומיי (המאה הח' לסה"נ).
 
2. סל 1044, לוקוס 112, מס' ר"ע 106146.
אל-עאדל הא' (1199–1218 לסה"נ), דמשק.
 
3. סל 1043, לוקוס 112, מס' ר"ע 106145.
אל-נאצר נאצר אל-דין מוחמד, שלטונו השלישי (1310–1341 לסה"נ), דמשק.
 
4. סל 1040, לוקוס 112, מס' ר"ע 106143 (איור 7).
אל-נאצר נאצר אל-דין מוחמד, שלטונו השלישי (1310–1341 לסה"נ).
פנים:النا[صر] \ [المنصور]
גב:כוכב משושה ובו פרח עם שישה עלי כותרת.
Æ פלס, 2.06 גרם, 13 מ"מ.
Balog 1964, No. 257
 
5–12. ממלוכי:
5. סל 1033, לוקוס 113, מס' ר"ע 106142.
6. סל 1042, לוקוס 117, מס' ר"ע 106144.
7. סל 1017, פני שטח (ללא מס' ר"ע).
8. סל 1016, לוקוס 100 (ללא מס' ר"ע).
9. סל 1001, לוקוס 101 (ללא מס' ר"ע).
10. סל 1005, לוקוס 104 (ללא מס' ר"ע).
11. סל 1034, לוקוס 112 (ללא מס' ר"ע).
12. סל 1060, לוקוס 118 (ללא מס' ר"ע).