שכבה I (ימי המנדט הבריטי)

התגלה בור אשפה שחדר לרצפת טיח מהתקופה העות'מאנית (L101).
 
שכבה II (התקופה העות'מאנית)
נחשפו שני שלבים.
שלב מאוחר. במזרח נחשף קיר בנוי אבני גוויל וגזית (W308) שאליו ניגשת ממערב רצפת אבן (L100; איור 2; לא מופיע בתוכנית). ממערב לקיר 308 ובמקביל לו נחשף קיר בנוי אבני גוויל גדולות (W301; איור 3) שאליו ניגשת ממזרח רצפה 101. בהצטברויות שמעל רצפה 101 נמצאו שבר קנקן (איור 1:4) ומקטרת חרס (איור 2:4) המתוארכים לתקופה העות'מאנית.
לשלב זה אפשר לייחס גם תיקונים בקיר (W316) ותוספת בנויה אבני גוויל קטנות על קיר (W303).
שלב קדום. לשלב זה שייך קיר קמרון בכיוון צפון–דרום הפונה למערב (W305; איור 5). חלקו העליון של הקיר בנוי באבנים מסותתות בחלקן והפן המערבי שלו מטויח ואילו חלקו התחתון בנוי אבני גוויל. אל הפן המערבי ניגשת רצפת עפר צהבהבה (L105; לא בתוכנית). בחלקו הדרומי של הקיר נחשף פתח קשתי שלא נחפר עד בסיסו; סמוך אליו נמצאו שבר קנקן (איור 3:4) ושבר מקטרת חרס (איור 4:4) המתוארכים לתקופה העות'מאנית.
בחתך המזרחי, במקביל לקיר 305, נתגלה קיר בנוי אבני גוויל וגזית (קיר 316) שאל חלקו הצפוני ניגשת רצפת בטון (L103; לא מופיעה בתוכנית; איור 6).
קיר נוסף שכיוונו צפון–דרום (קיר 303), בנוי אבני גזית וגוויל, יוצר בקצהו הדרומי פינה עם קיר בנוי אבני גוויל קטנות שכיוונו מזרח–מערב (W311). אל קיר 303 ניגש ממערב קיר בנוי מאבני גזית גדולות (W314).
 
שכבה III (התקופה הממלוכית)
מתחת לקיר 311 התגלה קיר (W327; איור 7) שממנו נחשפו עד שני נדבכים. במילוי שלצד הקיר נמצאו שברי כלי חרס מן התקופה הממלוכית. בחתך בדיקה צר מצדו המערבי של קיר 305 נחשפה רצפת עפר (L104) שעליה שברי כלי חרס מן התקופה הממלוכית, ונראה שאפשר לייחסה לשכבה זו. מצדו המזרחי של קיר 305, מתחת לרצפה 103, נמצאו שברי קערות מזוגגות (איור 5:4–8) מן התקופה הממלוכית.
 
שכבה  IV(התקופה הביזנטית)
ממזרח לקיר 303 ובניצב לו נחשפו שני קירות (W323 ,W319), בנויים שורה אחת של אבני גזית ומושתתים על הסלע, שהשתמרו לגובה נדבך אחד. מצפון לקיר 323 עוברת תעלה חצובה (L340) שממשיכה תחת קיר 303.
מתחת לרצפה 104 התגלתה שכבת מפולת של אבני גזית שבה נמצאו שברי גוף של כלי חרס מן התקופה הביזנטית (איור 9:4).
 
החפירה הופסקה בשל מגבלות בטיחות בטרם נחשף הסלע ברוב השטח, והיקפה אינו מאפשר הבנה טובה של מכלול השרידים.