בריבוע I (איורים 2, 3), משני צדי תעלת הבדיקה, נחשפו שני קירות מקבילים שכיוונם צפון–דרום (W1001 ,W1000), בנויים אבני גיר מהוקצעות גדולות ובינוניות ורחוקים שני מטרים זה מזה. לפן המערבי של קיר 1000 ניגשים שני מפלסי חיים (L17 ,L15) וביניהם שכבת עפר דקה המעידה על שרפה או מוקד אש. את שני המפלסים חותכת תעלת היסוד של קיר 1001 ומכאן שהקיר המערבי מאוחר לקיר המזרחי. תעלת יסוד זו מולאה באדמה ובאבנים במגוון גדלים (W1003). קיר נוסף (W1002) התגלה מעל קיר 1000, מעט מזרחה לו, והוא רוכב עליו. ייתכן כי הוא נבנה כדי לעבות את קיר 1000.

במפלסי החיים שנחשפו בין שני הקירות לא נמצאו שברי כלי חרס מתארכים. בשכבות המילוי מעל מפלסים אלה (L13 ו-L18) נמצאו שברי שני קנקנים (איור 8:4, 11) מן התקופה ההלניסטית, קערה (איור 2:5), קנקנים (איור 6:5, 7, 11–13) ופך (איור 14:5) מן התקופה הרומית הקדומה, וקדרות (איור 1:6, 2) מהתקופה הביזנטית. כמו כן נמצאו שמונה מטבעות מן המאות הב' והא' לפסה"נ (ר"ע 121392–121399).
   
בריבוע II, כ-50 מ' מדרום לריבוע I, לא נחשפו שרידי בנייה אך נמצאו שברי קערה (איור 1:4), מורטריום (איור 4:2) ונר (איור 4:4) מהתקופה הפרסית, קנקנים (איור 5:4, 6, 9) מהתקופה ההלניסטית, סיר בישול (איור 5:5) ופכים (איור 15:5, 16) מהתקופה הרומית הקדומה וקערה מהתקופה הביזנטית (איור 3:6).
 
בריבוע III, כ-15 מ' מדרום לריבוע II, לא נמצאו שרידי בנייה, אולם הממצא הקרמי רב והוא כולל קנקן מהתקופה הפרסית (איור 3:4); קנקנים מהתקופה ההלניסטית (איור 7:4, 10), קערות (איור 1:5, 3, 4), קנקנים (איור 8:5–10) ונר (איור 17:5) מהתקפה הרומית הקדומה וקדרת בישול (איור 4:6), קנקן (איור 5:6) וצפחת (איור 6:6) מהתקופה הביזנטית.
 
מיקומם של קירות 1000 ו-1001 במדרון והקרבה שביניהם מעידים שאלו אינם קירות טרסה או קירות מבנים אלא קירות תמך לדרך העוברת מעליהם ממזרח. ייתכן כי שברי כלי החרס שהתגלו בחפירה מקורם בח' ביר אל-עד שעל ראש הגבעה, כ-30 מ' ממערב לשטח החפירה, שם נמצאו בעבר ממצאים מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. אם הממצאים מהחפירה אכן הגיעו מח' ביר אל-עד, הם משלימים מידע על האתר ומעידים על התיישבות בו גם בתקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית.