המערות (1–9) נחצבו בסלע הקירטון והתגלו מלאות באדמת סחף (איור 1; הגבהים יחסיים). מערות 4 ו-5 הן כנראה מערה אחת. בין מערות 3 ו-4 נחשף קיר בנוי אבני שדה

(W140) שכנראה שימש מחיצה בתוך אחת מהן. בניקוי הסלע שבתחתית המדרון נחשפו שקעים בסלע, ייתכן מערות נוספות, ונתגלה חלק מפגיון ברונזה (איור 2) שככל הנראה יש לתארך לתקופת הברונזה הביניימית ושאולי שובר במתכוון בטקס קבורה.

מדרום למדרון נפתחו שני ריבועים (B ,A; איור 3; הגבהים יחסיים). בריבוע B נחשף טבון (L126) שהושתת בתוך משטח אבני גוויל בינוניות וקטנות (L129) ונמצאו מעט שברי כלי חרס קטנים ושחוקים מאוד שאין בהם כדי לתארך את השרידים.