בריבוע C1 הובחנו שלושה שלבים: מהשלב הראשון נחשפה תעלה (L116; כ-3 מ' אורך, 0.17 מ' רוחב פנימי) שכיוונה צפון–דרום, בנויה אבני גיר, מטויחת בדופנותיה הפנימיות ומקורה בחלקה. ממצא כלי החרס מהתעלה כלל שברי גוף מהתקופות הרומית, הביזנטית והממלוכית.

מהשלב השני נחשף קיר (W1; אורך 5 מ', רוחב 0.8 מ'), שכיוונו מזרח–מערב והוא נחצה על ידי התעלה. הקיר בנוי אבני גוויל בשני נדבכים ושולבו בו אבני גזית. לא נמצאו רצפות המתייחסות אליו. ממצא כלי החרס (L117) כלל שברי קערות (איור 4:2), וקנקנים (איור 6:2) מהתקופות הרומית והביזנטית.
מהשלב השלישי נחשף משטח פסיפס לבן משופע לדרום-מזרח (L118), שהושתת על שכבת אדמה מהודקת. המשטח נחתך על ידי קיר 1 ונראה כי הוא נמשך מחוץ לגבולות החפירה. ממצא כלי החרס על הפסיפס כלל שברי גוף ושפות מהתקופות הרומית והביזנטית. בבדיקה שנערכה בפינה הדרומית-מערבית שבה לא נשתמר הפסיפס
(L119) נחשפה שכבת אבני גוויל שייתכן כי שימשה תשתית לרצפת הפסיפס. ממצא כלי החרס מהבדיקה כלל שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית, בהם פך (איור 9:2).
 
בריבוע C2 נחשפו שרידי קיר (W3, רוחב 0.8 מ') שכיוונו מזרח–מערב, בנוי שתי שורות אבני גוויל, ששרד ממנו נדבך אחד. ממצא כלי החרס כלל שברי קנקנים מהתקופות הרומית והביזנטית (איור 8:2).
 
בריבוע C3 נחשפו מקבצי אבני גוויל וגזית, ככל הנראה חלקי קירות שדודים או נפולים ושני שברי עמוד שיש לבן (0.25 מ' קוטר, 0.55 מ' אורך). ממצא כלי החרס כלל שברי כלים מהתקופות הרומית והביזנטית: קערה (איור 1:2), סיר בישול (איור 5:2) וקנקן (איור 7:2).
 
בריבוע C4 נחשפו שלושה קברים שלא נחפרו (T3–T1), בנויים אבני גוויל, כיוונם מזרח–מערב. ממצא כלי החרס כלל שברי כלי חרס מהתקופות הרומית, הביזנטית והממלוכית: קערות (איור 2:2, 3) ונר (איור 10:2).