נחפר שטח (כ-75 מ"ר; איור 1) וזוהו בו שתי שכבות. עיקר הממצא מתוארך לתקופה ההלניסטית (שכבה 1). בשני בורות בדיקה מתחת לשכבה זו נחשפה שכבה המתוארכת, על פי ממצא כלי החרס שכלל נרות, לתקופה הפרסית (שכבה 2).
מממצאי הסקר של צורי וממעט כלי הצור שנמצאו בחפירה נראה כי כבר בתקופה הניאוליתית התקיים כאן יישוב אך החפירה לא העמיקה לשכבות אלו.

 

שכבה 2 – התקופה הפרסית
נחשף קטע קיר (W109) הבנוי מארבעה נדבכי יסוד של אבן גוויל ועליהם חמישה נדבכים של לבני בוץ צרופות. בקיר הלבנים נחשף פתח ורצפת טיח מהודק המשויכת למבנה (לוקוס 111; איור 2).
ממצא כלי החרס משכבה זו מתוארך לתקופה הפרסית.

 

שכבה 1 – התקופה ההלניסטית
נחשף סטילובט (W305) שכיוונו מזרח–מערב, בסיסו בנוי מנדבכים אחדים של אבני גוויל. על הסטילובט הוצבו עמודים (איור 3), חוליות תחתונות של ארבעה מהם העשויים מאבן מקומית נמצאו באתרן.
משני צדי הסטילובט נחשפו מפלסי חיים אחדים עשויים רצפות טיח המונחות זו על גבי זו, כולן מתוארכות לשכבה זו, לא ברור לְמה שימשו.
מצפון לקיר הסטילובט נחשפו שלושה מפלסי רצפות עשויות טיח מהודק, על גבי שתיים מהן נמצאו שרידי טבונים. על גבי הרצפה המאוחרת (לוקוס 311) נמצאו באתרם כלי חרס רבים ובהם קנקני אגירה (איור 4) ופכים. מצדו הדרומי של קיר 305 נחשפו שני מפלסי רצפות טיח מהודק.
בצדו המזרחי ניגש הסטילובט אל פינתו הדרומית-מערבית של מבנה שנחשפו ממנו שני קירות (W302 ,W106) ושלושה מפלסי חיים עשויים רצפות טיח מהודק (כ-15 ס"מ עובי; ר' איור 3). בין הרצפות מפרידה הצטברות של כ-25 ס"מ. על גבי הרצפה המאוחרת נמצאה באתרה אבן טחינה אולינתית (איור 5) ולידה מתקן בנוי אבן (לוקוס 103).
ממצא כלי החרס מן השכבה היה רב, בעיקר קנקני אגירה שלמים שנמצאו על רצפה. כמו כן נמצאו מטבעות, שברי כלי זכוכית, ראש של צלמית חרס ושברים של טיח שכנראה כיסה את העמודים.

השרידים האדריכלים שנחשפו בחפירה מצביעים על מבנה ציבורי או וילה. הקטע שנחשף מן המבנה הוא אולי קיר המבואה שעל בסיסו הוצבו עמודים מטויחים. נראה שסביב המבנה היו מבנים נוספים שמעט מהם נחשפו בחפירה.
ממצא כלי החרס מן החפירה מעניין, רובו של כלים מקומיים. בתל אצטבה ובתל בית שאן הסמוכים נמצאה כמות גדולה של כלים מיובאים. ייתכן שהשוני בממצא כלי החרס מעיד על אוכלוסיות שונות שחיו באתרים והשתמשו בכלים שמוצאם אחר.
הממצא מהחפירה המצומצמת חשוב בניסיון להבין ולהכיר את סקיתופוליס ואת היישובים סביב לה. האם עין אשתורי היה אחד מן היישובים שהקיפו את העיר ההלניסטית וישבה בו אוכלוסייה שהשתמשה בכלי חרס מקומיים? או שמא לתופעה זו הסבר אחר.