נסקרו עשרה אתרים (איור 1), כולם מוכרים ומוכרזים, אך רק חלקם פורסמו עד כה. להלן רשימת האתרים על פי מיקומם ממזרח למערב:

1. עין שפרעם (עין עאפיה [צפון]). יישוב רב-תקופתי השוכן על גבעה מצפון לעין עאפיה. האתר היה מיושב בתקופות הברונזה התיכונה 2, הברונזה המאוחרת, הברזל, ההלניסטית והרומית הקדומה (הרשאה מס' 5390-A). 
2. חורבת צפת עדי (מפת שפרעם [24], אתר 34; חדשות ארכיאולוגיות 116). יישוב רב-תקופתי גדול, הכולל שרידים למן התקופה האפיפלאוליתית עד לתקופה העות'מאנית.
3. חורבת גחוש (ח' ג'אחוש; מפת שפרעם [24], אתר 1). יישוב מן התקופה הביזנטית ומימי הביניים. נמצאו יסודות של באר אנטיליה. מצפון לחורבה אותרו שני ריכוזים של פריטי צור ובזלת, המעידים על נקודות התיישבות קדומות לתקופה הנאוליתית.
4. חורבת גלמת (ח' ג'למת; מפת שפרעם [24], אתר 16). גבעה מלאכותית המוקפת חומה גסה ובה בורות מים וחציבות בסלע. נלקטו שברי כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית.
5. תל אפק ושמורת עין אפק. תל ובו עדויות להתיישבות רציפה למן תקופת הברונזה הקדומה ועד ימינו. על התל ובסביבתו עדיין עומדים על תלם ביצורים, טחנת קמח וסכר שזמנם התקופה הצלבנית.
6. נקודת טריאנגולציה 892H. תל קטן שבשטחו נמצאה פזורת של פריטי צור ושברי כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה.
7. תל דעוך. תל שבו נלקטו שברי כלי חרס מן התקופות הברונזה המאוחרת, הביזנטית, הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית. על התל מתנשא עדיין קמרון שלם, ומצפון-מערב לו נמצאה באר אנטיליה; זמנם של שרידים אלה הוא ככל הנראה התקופה הצלבנית.
8. אל-חריקה. שרידי יישוב קטן מן התקופה העות'מאנית.
9. אתר מס' 13522 (בריכת הדגים הצפונית של כפר מסריק): שרידי יישוב קטן מן התקופה העות'מאנית.

10. גני רידוואן (דרום; ר' חדשות ארכיאולוגיות 122). מבנה גדול (כ-16×20 מ') ובו קמרון שהשתמר בשלמותו; באר אנטיליה עגולה הצמודה למבנה ממזרח; באר רגילה מכוסה בגוש בטון גדול; תעלות מים ובריכות.