חמשת הקברים שנתגלו הם ממגוון טיפוסים. שני קברי הארגז (L106 ,L105) מלבניים (כ-1.8 מ' אורך, כ-0.9 מ' רוחב; איור 2) וכיוונם מזרח–מערב. דופנות כל קבר בנויות אבני גזית מסיביות (0.25×0.70 מ' גודל ממוצע).  

בריבועים B ו-C נתגלו לפחות שלושה מוקדי קבורה (L110 ,L108 ,L107) ומכיוון שהם לא נחפרו במלואם אי אפשר להגדיר את גבולותיו וצורת הבנייה של כל קבר.
לקבר 107 (0.25×0.80 מ') כיסוי של לוחות חרס, לפחות שלושה (0.25×0.30 מ' גודל ממוצע), מסודרים בשורה אחת, וכיוונם מזרח–מערב (איור 3).
כמטר אחד מצפון לקבר 107 נמצא קבר 110 נוסף עם ריכוז של עצמות מכוסות בשברים של כלי חרס שהשתמר חלקית, טמונות בתוך האדמה ללא קבר בנוי.
בין הריבועים B ו-C נתגלה קבר 108 ללא מבנה מוגדר (איור 4). נחשף ריכוז של אבני גזית במגוון גדלים, לשתיים צורה של לוח וניתן לשער כי שימשו כיסוי לקבר.
 
כ-50 מ' מערבית לשטח החפירה נחשפו בחפירות קודמות קברי ארגז נוספים מטיפוס זה, אשר תוארכו לתקופה אסלאמית קדומה (הרשאה מס' 4880-A). ניתן לשער כי בחפירה התגלה חלק נוסף מבית קברות ביזנטי-אומיי אשר נחפר חלקית בשטחים הסמוכים. מכיוון שלא נמצאו שרידים של קברים נוספים ממזרח לשטח החפירה, נראה כי אלה השוליים המזרחיים של בית הקברות שהיה באזור בתקופות הביזנטית–אומיית.