עין זלף (נחלת יששכר אתר 158; מפת הר תבור [41] אתר 71; נ"צ 238464/732844; איור 2). בחלקה העליון של השלוחה שעליה שוכן האתר יש מדרגת סלע רחבה ועליה נמצאו פריטים רבים של פסולת תעשיית צור (נ"צ 732845/238348). בין היתר נמצאו שני גרעיני להבונים וסהרון בעל שברור חילואני, והם מעידים ככל הנראה על יישוב נטופי מסוף התקופה האפיפלאוליתית.

 
חורבת זלף (אל מע'יר, נחלת יששכר אתר 158; מפת הר תבור [41] אתר 72; נ"צ 238463/732710). בסקרים הקודמים נמצאו חרסים מהתקופות: הכלקוליתית, הברונזה הקדומה 1א'–ב', הברונזה הקדומה 2, הברזל 2, הפרסית, ההלניסטית והביזנטית. כעת מסתבר שבאתר יש גם חרסים רבים מאוד מתקופת הברונזה הקדומה 3א'.
 
נחל שומר (נחלת יששכר אתר 173; מפת גזית [46] אתר 7). האתר משתרע משני צדי נחל תבור, במקום המפגש שלו עם נחל שומר. בסקרים הקודמים נמצא פיזור כלי צור בגדה הדרומית ובסקר האחרון נמצא פיזור חרסים בגדה הצפונית (נ"צ 242467/729160). כנראה שיש לתארך את החרסים לתקופת הב"ק 3א'. בעת פיקוח על הנחת צינור מים באתר מצא המפקח, מ' זועבי, שבר של קובעת בזלת בעלת ארבעה זיזים (איור 3), וכנראה שיש לתארכה לראשית תקופת הב"ק.