1. קבוצה של גלי אבנים קטנות, אולי ערמות של אבנים מסוקלות (3 מ', 5 מ', 6 מ' ו-8 מ' קוטר).
2. מבנה (4×6 מ'; איור 3), שקירותיו נבנו באבני גוויל בינוניות וביניהן אבנים קטנות.
3. גל אבנים גדול וגבוה (כ-11 מ' קוטר), המכסה אולי דולמן.
4. שרידים של שני מבנים מלבניים (1.2×3.5 מ'; 1.4×3.5 מ'; איור 4), שנבנו באבני גוויל גדולות ופתחיהם נקבעו בצד מזרח. סמוך למבנים לוקטו חרסים לא אינדיקטיביים.
5. מכלאה תחומה בקיר (5 מ' קוטר).
6. קיר של מדרגת עיבוד, ובו משולב מבנה (2.5×2.5 מ'), שנבנה באבני גוויל לגובה נדבך אחד, אולי מכלאה.
7. קיר שדה (כ-30 מ' אורך), שנבנה באבנים גדולות.
8. גבעה ועליה שרידי בנייה וגלי אבנים; צמוד לה ממערב נמשך ערוץ מים רדוד. את הגבעה מקיף קיר אבן. במרכז הגבעה תועד גל אבנים קטנות גדול ומאורך (כ-15 קוטר במרכז), הנמשך למזרח. בחלקה המערבי של הגבעה הובחן מבנה (כ-2×2 מ'), שנבנה לגובה ארבעה נדבכים. על הגבעה תועדו שני גלי אבנים נוספים (6 מ' ו-8 מ' קוטר). במזרחה של הגבעה ניכר קיר מעגלי, של מדרגת עיבוד או מכלאה.
9. מחצבה (20×20 מ'; איור 5), כנראה לניתוק משושי בזלת. תועדו כמה אבנים משושות בשלבי חציבה שונים וכמה אבנים המונחות סמוך. בקרבת המחצבה הובחן מבנה קטן (?), שנבנה באבני גוויל.
10. גל אבנים קטנות (2×2 מ'), התחום בקירות בנויים, וסמוך אליו מכלאה (6×8 מ').
11. חמש מכלאות גדולות (20×20 מ' בממוצע) וקירות שדה שנבנו באבני גוויל בינוניות וקטנות (0.8–1.0 מ' גובה) על שלוחה.
12. גל אבנים קטנות (כ-8 מ' קוטר) סמוך לערוץ מים רדוד.
13. סכר בערוץ רדוד סמוך מאוד לאתרים 12, 14 ו-15.
14. גל אבנים קטנות (כ-9 מ' קוטר).
15. גלי אבנים ארוכים וגדולים בשטח נרחב (כ-10×100 מ').
16. מכלאה.
17. תא מלבני שנבנה באבנים, כנראה מבנה או דולמן; בתוכו צומח עץ תאנה גדול המכסה אותו.
18. מכלאה (כ-3 מ' קוטר).
19. מכלאה (כ-2.5 מ' קוטר).
20. שש אבני גוויל גדולות, סדורות בקו ישר.
21. אבנים קטנות סדורות במעגל על סלע, אולי מתקן קדום.
22. מבנה מלבני (1.2×3.5 מ'), שנבנה באבני גוויל גדולות על הסלע.
23. קיר ארוך ורחב (1.4 מ' רוחב; איור 6), שנבנה אופקית במדרון באבני גוויל קטנות. במדרון זה תועדו עוד שני קירות נוספים דומים. אפשר שאלה הם קירות של מדרגות עיבוד, אם כי הם רחבים ואיתנים יותר מקירות של מדרגות עיבוד באזור.
24. מבנה שנבנה בצדו המערבי באבנים גדולות, אליו נסמך אחד מקירות האבנים שתועדו באתר 23. אפשר שמבנה זה קדום לקיר.
25. מכלאה (כ-15×30 מ').
26. מבנה (כ-4×4 מ'), שנבנה באבני גוויל בקצה של מכלאה.
27. דולמן שדוד (?); במרכזו צומח עץ אלון קטן.
28. קיר שדה ארוך, שנבנה לגובה שני נדבכים.
29. מכלאה בנויה (כ-20×25 מ').
30. שרידי מבנה (כ-5×7 מ') בראש גבעת בזלת חרוטית. קירות המבנה נבנו באבני גוויל קטנות והשתמרו לגובה נדבך אחד או שניים. על המבנה יש גל גדול של אבנים קטנות.