שטח A (מידות 3×17 מ')

הישר מתחת לפני השטח, בתוך אדמת סחף כבדה, נחשף קטע מקיר תשתית של תעלת מים (W12; אורך 17 מ', כ-0.8 מ' רוחב מקורי, כ-0.6 מ' גובה; איור 2) בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב. בשלב מאוחר נוספו לו תמיכות בדרום-מזרח (איור 3). הקיר בנוי שני פנים מאבני גוויל בינוניות וביניהם אבנים בינוניות וקטנות. באמצע הקיר התגלו שרידים של תעלת מים: שתי שורות של אבני שדה ישרות שביניהן תשתית תעלה מאבנים שטוחות או קטנות מאוד שעליהן טיח צהוב (0.20–0.22 מ' רוחב). התעלה משופעת קלות לדרום-מערב. נמצאו שברי כלי חרס ספורים, בהם שפות של קערה מזוגגת ושל סיר בישול מהתקופה הצלבנית (איור 2:4, 3).
בצפון-מזרח, תשתית תעלה 12 בנויה בחלקה על קיר קדום (W15; כ-4 מ' אורך; איור 5) שבנוי מאבני שדה גדולות ובינוניות בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב. באדמת הסחף שעל יד הקיר נמצאו מעט שברי כלי חרס, בהם שפת קערה מן התקופה ההלניסטית (איור 1:4).
 
שטח B (מידות 2.5×2.5 מ')
מצפון-מערב לשטח C נמצאו רק שברים ספורים של כלי חרס.
 
שטח C (מידות 1.5×10.0 מ')
בקצה הצפוני-מזרחי של השטח נוקה שריד מקיר מסיבי (W18; אורך 7 מ', רוחב 0.9 מ'; איורים 6, 7) בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח, שנחתך בשני קצותיו. הקיר בנוי מאבנים בינוניות וקטנות שביניהן טיח אטום למים, עשוי מגיר קשה וחול. באמצע הקיר פתח (כחצי מטר רוחב), כנראה מעבר למים. דומה שזהו שריד ממתקן גדול, אולי סכר או בריכה.
כ-90 מ' מדרום לשטח C נמצאים שרידי אמת מים הבנויה בכיוון קיר 18 (ר' איור 1).
 
שטח D (מידות 2.5×7.0 מ')
כ-20 מ' ממזרח לשטח A, בתוך אדמת סחף כבדה הישר מתחת לפני השטח, נחפר קטע מקיר תשתית של תעלה (W20; אורך 7 מ', רוחב 0.8–0.9 מ', גובה 0.2 מ' לפחות; איורים 8, 9) בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. הקיר בנוי שני פנים מאבני גוויל בינוניות שביניהם אבנים בינוניות וקטנות. באמצע הקיר עוברת תעלה שלה שתי דפנות בנויות אבני שדה ישרות וביניהן תשתית (כ-0.4 מ' רוחב) עשויה אבנים קטנות מאוד שעליהן שרידי טיח צהוב. תשתית התעלה משופעת קלות לצפון-מערב. נמצאו שברי כלי חרס ספורים שאינם ניתנים לתיארוך.
 
כל המתקנים הם מתקני מים חקלאיים. קשה לתארך אותם בוודאות מחוסר ממצא קרמי מספיק, אולם נראה שהם קשורים לטחנת הקמח הצלבנית שהייתה שייכת להוספיטלרים (ר' איור 1): תעלה 12 משופעת בכיוון טחנת הקמח וסביר להניח שהוליכה אליה, וייתכן שתעלה 20 מתחברת בצפון למערכת שתעלה 12 היא חלק ממנה. לכן, דומה שגם שתי התעלות הוקמו בתקופה הצלבנית (המאה הי"ג לסה"נ).