שטח A. נחשפה גת תעשייתית מורכבת, שנפגעה במהלך חפירת התעלות באתר (איורים 2, 3). הגת כוללת משטח דריכה גדול רבוע, בור חלוקה, שני בורות איגום ומשטחי משנה. משטח הדריכה (L121 ,L119; מידות 6.5×6.8 מ', כ-44 מ"ר) רוצף בפסיפס לבן (7–9 אבנים לדצמ"ר), שהונח על תשתית של אבנים קטנות, חלוקי נחל וטיט-סיד אפור בהיר (L114; כ-5–7 ס"מ עובי). במרכז המשטח יש בור (L132) לאבן בסיס של מכבש בורג שעמד במקום; האבן נשדדה. ממערב למשטח הדריכה הותקנו בור החלוקה (L125) ומשני צדיו בורות האיגום (L131 ,L127). דופנות בור החלוקה טויחו בטיח הידראולי ורדרד-אדמדם וקרקעיתו רוצפה בפסיפס (9–10 אבנים לדצמ"ר). השתמר רק חלקו הצפוני של בור החלוקה, ונראה כי היה זה בור סגלגל, שדפנותיו הצפונית והדרומית ישרות (איור 4). במרכז הדפנות הצפונית והדרומית של בור החלוקה הותקן נקב (0.2 מ' אורך), דרכו זרם התירוש דרך גומחה (L129 בצד הצפוני) אל בור האיגום. בורות האיגום מתומנים (כ-1.3 מ' אורך כל צלע, 1.2 מ' עומק, כ-12 מ"ק; איור 5), והם טויחו בטיח הידראולי ורוצפו בפסיפס (7–9 אבנים לדצמ"ר). במרכז כל אחד מבורות האיגום הותקן בור שיקוע עגול (L135 ,L134; קוטר 1.3 מ', עומק 0.9 מ'; איור 6), שדופנותיו משופעות והוא טויח בטיח הידראולי ורוצף בפסיפס. בבור השיקוע הצפוני נחשף קנקן עזה שחלקו העליון הוסר. מסביב לבור החלוקה ולבורות האיגום נחשפה רצפת פסיפס

(7–9 אבנים לדצמ"ר; L113 ,L111), שנתחמה ממערב בקיר מדרגות רחב (W14; רוחב 1.8 מ'), ובו חמש מדרגות לכל אורכו. מצפון וממזרח למשטח הדריכה התגלו ארבעה משטחי משנה (L136 ,L130 ,L128 ,L120; מידות 1.3×3.6 מ', כ-4.7 מ"ר; איור 7). המשטחים רוצפו בפסיפס (10–12 אבנים לדצמ"ר), שהונח על לבנים רבועות צרופות

(0.25×0.40 מ', 4.0–4.5 ס"מ עובי), שהונחו על תשתית של אבנים קטנות וחלוקי נחל מעורבים בטיט-סיד אפור בהיר (5–10 ס"מ עובי). משטחי המשנה נתחמו בקירות שנבנו באבני שדה בינוניות וקטנות; הפן הפנימי של הקירות טויח בטיח הידראולי. משטחי המשנה גבוהים ממשטח הדריכה ומשופעים לכיוונו. בכל משטח משנה, במרכז הקיר המפריד בינו לבין משטח הדריכה, נחשף נקב (0.45 מ' אורך). נראה כי בגת היו לפחות שישה משטחי משנה. בבורות האיגום, במילוי מעל משטח הדריכה ומשטחי המשנה ובסביבת הגת התגלה ממצא קרמי רב, שברי כלי זכוכית ומעט עצמות בעלי חיים (בקר וצאן). הממצא הקרמי מתוארך למאות הו'–הז' לסה"נ, וכולל בעיקרו שברים של סירי בישול (איור 8: 1, 2), קנקני עזה (איור 8: 3–5) וקנקני שק (איור 8: 6–9). ממצא כלי הזכוכית מתוארך לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ), וכולל שברים של קערות, בקבוקים ונרות וכן שבר בסיס קטן של גביע יין.

 
שטח B. במרחק של כ-100 מ' ממערב לשטח A נחפר ריבוע, ובחלקו הדרומי נחשף מפלס חיים בהיר, מקוטע, שהונח על תשתית של אבנים קטנות, חלוקי נחל ומעט חרסים
(0.1–0.2 מ' עובי). מעל מפלס החיים התגלה ממצא קרמי, ובו קנקן מהמאות הו'–הז' לסה"נ (איור 8: 10) וכן מעט עצמות בעלי חיים (בקר).
 
הגת שנחשפה בחפירה (275 מ"ר ויותר) היא אחת מהגדולות והמורכבות ביותר שנחשפו עד כה בארץ. בורות האיגום של הגת לא היו עגולים או רבועים כנהוג, אלא מתומנים. בור מתומן קשה יותר לבנייה ופינותיו הרבות הן חיסרון שכן מצטברת בהן פסולת; נראה שמטרת בניית הבורות המתומנים הייתה אסתטית בעיקרה. על סמך הממצאים בגת ובסביבתה זמנה שלהי התקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ). גודל הגת מלמד שכמות היין שהופקה בה הייתה גדולה מאוד ונועדה כנראה לתצרוכת של אזור נרחב. גת דומה מאותה תקופה, קטנה יותר ומרוצפת אבן, נחשפה במרחק של כ-22 ק"מ מדרום-מערב לאתר, מצפון לאשקלון (ר' חדשות ארכיאולוגיות ק:88, איור 106). גת נוספת ובה בור איגום מתומן, המתוארכת לאותה תקופה, נחשפה בחורבת שלח המרוחקת כ-25 ק"מ מדרום לאתר (ר' חדשות ארכיאולוגיות 121).