נחשפו באתרם שני בסיסי עמודים בסגנון אטי, מרוחקים 2.46 מ' זה מזה (ר' איור 2). דרך העמודים נבנתה בסגנון אדריכלי יוני. בריבועי החפירה נמצאו כותרות יוניות אחדות שנפלו מראשי העמודים ובלטו על פני השטח. בתקופה הרומית שורת העמודים תחמה את הקצה הצפוני של הרחוב, אולם בשלב זה של החפירה לא ברור אם היא עמדה חופשית או הייתה חלק ממבנה דמוי פורטיקו. שורת העמודים נחסמה בקירות בראשית התקופה הביזנטית ובין העמודים הוכנסו פתחים. 'קיר העמודים' הפך לקיר המזרחי של סדרת חנויות ומבנים ביתיים שנבנו לאורך רחוב העמודים; חלק מחנויות אלה נחשף בריבועים L22 ,L19 ,L18 ,L16–L14, ו-L23.

 
פתח כניסה ובו שני לוחות גזית בשימוש משני המשמשים סף ושני גושי גזית בשימוש משני המשמשים מזוזות, הוכנס ברווח שבין שני עמודים בריבועים L22/23 (ר' איור 2). סמוך לקצה הדרומי של הריבוע נבנה קיר מאבני גזית וגושי גיר בשימוש משני שניגש לבסיס העמוד הדרומי ביותר. בקצה הצפוני של הריבוע נבנה קיר בשיטה דומה המקביל לקיר בקצה הדרומי. הקיר האחורי המערבי של מבנה קטן זה לא נחשף עדיין. רצפת המבנה הייתה מאדמה מהודקת.
 
בחפירה בשטח הרחוב של דרך העמודים (ריבוע N22) נחשפה סטרטיגרפיה דומה לזו שנתגלתה בריבוע M23, ובה שכבות אחדות של יישור וציפוי מחדש. בשכבה הנמוכה ביותר (181.95 מ' מעל פני הים) נתגלו שרידים של שני צינורות המורכבים מקטעים קצרים של חוליות צינור. לכל חוליות צינור החרס (כ-0.33 מ' אורך) הסתיימו בבליטה או במגרעת וחוברו זו לזו בהתאמה לצינור שבו זרמו המים מצפון-מזרח לדרום-מערב. אחרי שהונחו שני הצינורות הם כוסו ונחתמו במלט.
 
החפירות בריבוע P23 שנפתח בשנת 2008 ובריבוע P22 שנפתח בשנת 2009 לא הושלמו עדיין (איור 3). הישר מתחת לפני השטח נמצאו קירות מראשית התקופה הביזנטית שהשתייכו לשניים או שלושה מבנים קטנים; אלה היו דומים למבנים שנחשפו בצד המערבי של דרך העמודים בריבועים L22/23. נראה שחנויות קטנות היו גם לאורך הצד המזרחי של דרך העמודים, כמו בצד המערבי.
הקירות נבנו בשיטה האופיינית לתקופה, שימוש בלוחות אבן גיר וגושי בזלת מרובעים בסיתות פטיש גס. באחד המבנים נמצאו שני נקזים שאחד מהם היה בתוך רצפת לוחות שיש שהשתמרה גרוע. מתחת למבנה זה נמצא צינור נוסף הבנוי בדומה לצינורות בריבוע N22. כיוונו של הצינור היה צפון–דרום, במקביל לדרך העמודים.
 
נפתחו ריבועים סמוכים (L19 ,J/K19 ,H18/19 ,G19) כ-25 מ' ממערב לדרך העמודים כדי לחקור את אזור התעשייה הקלה של עומרית. בכל הריבועים נמצאו קירות, רצפות ואלמנטים תעשייתיים מראשית התקופה הביזנטית. בניית הקירות הייתה דומה לזו של קירות בני תקופה זו שנחשפו בריבועים אחרים. אף לא מבנה אחד נחשף במלואו אבל נראה שהשטח ממערב לדרך העמודים היה צפוף במבנים קטנים מראשית התקופה הביזנטית ששימשו כנראה חנויות או מבנים תעשייתיים אחרים. שתי חנויות נוספות נחשפו לאורך דרך העמודים בריבוע L19 (איור 4). בין שתי החנויות הפריד קיר ובו פתח דלת בקצהו המזרחי. הריצוף בשתי החנויות שהשתמר גרוע היה מורכב מלוחות אבן גיר בשימוש משני ושברי גושי אבן שהונחו ברישול.
 
מתקן בנוי היטב לעיבוד נוזלים נחשף בריבוע G19 (איור 5). למתקן דמוי האגן
(1.46×1.84 מ') צורה מלבנית והוא דומה למתקן שנתגלה בריבועים DD31 ו-DD32 הנמצאים מצפון לשטח החפירה הנוכחי ונחפרו בשנת 2008 (לא מצוינים באיור 1). הקירות נבנו מאבנים קטנות, שברי כלי חרס, רעפי חרס ושברי צינורות מחרס שהושקעו בחומר דמוי מלט ושני הפנים שלהם היו מכוסים בשכבת טיח קשה ואף מלט עדין או טיט. האגן במתקן חצי עגול וקרקעיתו עשויה משברי ציפוי שיש דק נתונים בתוך מלט. נקז בתחתית צדו המזרחי של האגן נועד ככל הנראה לנקז את תכולתו לרצפת החדר שבו נבנה המתקן. הרצפה והקיר המערבי של החדר צופו גם הם בשכבת טיח קשה או מלט עדין.
 
בשטח הטמנוס של המקדש נפתח שטח גדול (ריבועים L/M6) ממערב למזבח מהתקופה הרומית. נחשפו עוד חלקים מרצפת לוחות הבזלת של הטמנוס וכן נחשף מחדש מבנה E – שרידיו של בסיס פסל שהיה קשור כרונולוגית למזבח ונחפר בשנת 2006. קצת מערבה מהמזבח הוקם מבנה על ריצוף הטמנוס במאה הי"ג לסה"נ. חלקם הנמוך של קירותיו היה בנוי מגושי בנייה רומיים, כולל בסיס פסל גדול ממדים. אפשר שהמבנה היה קשור לתנורים מהמאה הי"ג לסה"נ שנחשפו מעל המזבח בשנת 2006.
 
חלל 5 (SP5 באיור 1), התואם לשטח מתחת למרפסת המקדש, תחום בצפון, במזרח ובדרום בקירות הפודיום של מקדש I ובקיר שעובר ומפריד בינו לבין חלל 4. החלל נחפר חלקית בשנים 2006 ו-2007 וחלקו הדרומי-מזרחי נחקר בשנה זו (איור 6). מתחת לשכבות אחדות של מילוי צפוף הקשור להקמת מקדש II (שלהי המאה הא' לסה"נ), נחשפה חלקית בשנת 2007 במה בנויה גזית שנראה כי היא נמשכה מזרחה שם היא ניגשה לסף של דלת בקיר הטמנוס. הבמה מתפצלת בזוויות לא ישרות ממדרגות הגזית של המשכן הקדום. הבמה נועדה לקשר בין גרם המדרגות ופתח הדלת אך פתח הדלת אינו בציר האורך של המשכן הקדום ולפיכך שהסימטריה המקובלת באזור הטמנוס נזנחה כאן. במחצית הדרך שבין גרם המדרגות לפתח הדלת נבנו לתוך הבמה שני בסיסי עמודים, זה מול זה בצפון ובדרום. בסיסי העמודים השתמרו היטב והפרסקאות שקישטו אותם נותרו בשלמותם. הדגם – דמוי שיש בגוונים של אוכרה ואדום, התגלה כבר על פריטים אדריכליים שנמצאו בעונות הקודמות. על פני השטח העליונים של בסיס העמוד הדרומי נמצא מעט טיח לבן שעליו טביעה עגולה שהשתמרה בחלקה. על כל אחד מבסיסי העמודים היה כנראה אגן או פסל עם בסיס מעוגל.
 
שתי עונות החפירה האחרונות תרמו להבהרת היישוב בעומרית בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. בראשית התקופה הביזנטית היה בעומרית יישוב גדול למדי וצפוף. נמצאו בו מבני מגורים ותעשייה, לרוב קטנים וכנראה בני קומה אחת. התוואי של דרך העמודים נותר בשימוש מהתקופה הרומית המאוחרת לראשית התקופה הביזנטית ולא ניכרו כלל סימני הפסקה ביישוב האתר. שורת העמודים חדלה לתפקד והפכה לקיר ארוך ובו פתחי דלתות רבים שהובילו לשורת חנויות ובתים שנבנו לאורך הדרך. גודל היישוב בעומרית בראשית התקופה הביזנטית הגיע לכ-16 דונם אולם על סמך כיסוי צפוף של חרסים ופריטים אדריכליים אחדים שבצבצו מעל פני השטח נראה כי היישוב התפשט מזרחה מעבר לשטח המזבח.