שכבה I. שרידים אדריכליים דלים ובהם שני קטעי קירות בנויים אבן ושני בורות. ממצא כלי החרס מתארך את השכבה לתקופה הביזנטית.

שכבה II. הממצא האדריכלי בשכבה זו הוגבל לבדיקה בחלק הדרומי של הריבוע וכלל חלק מקיר ומפלס חיים. כלי החרס תיארכו שכבה זו לתקופה הרומית התיכונה (המאה הג' לסה"נ).
שכבה III. כ-2.5 מ' מפני השטח נחשף מתקן עגול בנוי אבן (לוקוס 314; איור 2) בצד הצפוני של החפירה. דיפון הטיח על הפן הפנימי של קיר המתקן מעיד כי שימש ממגורה וכלי החרס שנמצאו בו מתוארכים לראשית תקופת הברזל 1.
 

חשיפתם של שרידי יישוב על המדרון הצפוני של האתר, מצפון לקו הביצור של תקופת הברונזה התיכונה 2, מעידים ששטח זה היה מיושב בתקופות הביזנטית, הרומית והברזל. המתקן מתקופת הברזל 1 היה קשור ככל הנראה למבנה בן זמנו שנחשף בחפירה הקודמת (ר' איור 1). החפירה תורמת להבנת הגבול הצפוני של האתר במרוצת התקופות.