שטח A

נפתחו שני ריבועים (1, 2) בשטח שהיה מכוסה במפולות אבנים, ונחשפו שרידי יסודות של שני חדרים, וביניהם ריצוף אבן (איור 2).
בחלקו המזרחי של ריבוע 2 התגלה קיר (W100) התוחם מצפון, ממערב ומדרום חדר עגול (L502). מיסודות הקיר שרד נדבך אחד, בנוי משורת אבני שדה ומושתת על הסלע ללא חומרי מליטה. ממערב לקיר נמצאו אבנים רבות, ככל הנראה מפולת מהמבנה. החדר נמשך מזרחה מעבר לגבולות הריבוע, ולא נחפר בגלל הפרעות ועצים מוגנים שצמחו בשטח.
בחלקו המזרחי של ריבוע 1 התגלו שני קירות (W103 ,W101) התוחמים חדר מלבני
(L508). קיר 101 תוחם את החדר מצפון, בנוי מאבני שדה בגדלים שונים והשתמרותו גרועה. קיר 103 תוחם את החדר ממערב, ושרד ממנו נדבך אחד בנוי משורה של אבני שדה ללא חומרי מליטה ומושתת על סלע האם. ביסוד הפן המערבי של קיר 103 נמצאה שורה של אבנים קטנות יחסית, כנראה לחיזוק היסודות ויישורם כדי לאפשר בנייה ישרה לגובה. ממערב לקיר נמצאו אבנים דומות לאלו שנמצאו ממערב לקיר 100, ככל הנראה מפולת המבנה. החדר נמשך מזרחה ולא נחפר בשלמותו בגלל מגבלות בשטח.
בין חדר 502 לחדר 508 נחשף ריצוף אבן (L503; מידות 2×2 מ') שהשתמרותו גרועה.
 
שטחB  
אותרו ונחפרו שרידי מחצבה, בור מים ושתי מערות.
 
מחצבה. בשני מקומות התגלתה מדרגת סלע שנוצרה בעת חציבת אבנים, בצפון-מערב השטח (L601B) ובמרכזו (L601A; איור 3). המחצבות תחומות בסלע טבעי.
 
בור מים. בדרום-מזרח השטח התגלה בור (L600, ר' איור 3). פתחו רבוע (1.5×1.5 מ'; איור 4), וסביבו משטח סלע משופע לכיוון הפתח. הבור עגול (לפחות 2.5 מ' קוטר; ר' איור 3 חתך 1:1) ולא נחפר עד תחתיתו בגלל אילוצי בטיחות.
 
מערה I. במזרח השטח נמצאה מערה טבעית (L602; מידות 2×3 מ') ללא סימני חציבה. פתח המערה פונה צפונה והיא הייתה מלאה באדמת סחף ללא ממצא.
 
מערה II. בצפון שטח B נמצאה מערה טבעית ללא סימני חציבה (L604; מידות 5×13 מ', 2.5 מ' גובה; איורים 5, 6), הרוסה בחלקה הגדול. מצפון למערה נחשף חלל טבעי נוסף פתוח כלפי מזרח (L605; מידות 2×3 מ', 0.8 מ' גובה בצפון ובדרום, 1.5 מ' גובה במערב). שני קירות (0.8 מ' גובה) בנויים מאבני גזית בגדלים שונים ניגשים לחלל ממזרח.
 
בחפירה נמצאו שברי כלי חרס מעטים ושחוקים, ולא היה אפשר לתארך על פיהם את תקופת הפעילות באתר. החדרים והריצוף שנחשפו בשטח A הם ככל הנראה חלק ממכלול בנייה נרחב. אי אפשר לקשר בוודאות בין שרידי הבנייה שנמצאו בשטח A למחצבה ולבור המים שנחשפו בשטח B, אך ייתכן שמהמחצבה נלקחו אבנים לצורך בניית המבנים שהתגלו בשטח A, וכן שבור המים שירת את תושבי אותם מבנים.