אתרים 1–8. תחומה של ח' ע'רשלייה, שבה תועדו שרידי קירות, שנבנו באבנים מסותתות, ופזורות של חרסים מהתקופה הממלוכית. טרם הסקר נערכה באתר 6 חפירה לא חוקית לצורך הרחבת דרך עפר, ונחשפו בה קטע קיר שנבנה באבנים מסותתות וחרסים מהתקופה הממלוכית.

 
אתרים 9 ו-11. בורות מים חצובים בסלע ומטויחים.
 
אתר 10. מערה טבעית.
 
אתר 12. חציבות.
 
אתר 13. מערכת של ארבע גתות חצובות בסלע; בכל אחת משטח דריכה ובור איגום (איור 2).
 
אתר 14. שני ספלולים חצובים בסלע (איור 3).
 
חתכי בדיקה. בחמישה חתכים (143, 151, 161–163), כולם בתחומי ח' ע'רשלייה, התגלו שרידים עתיקים, ובהם אבנים מסותתות וחרסים מהתקופה הממלוכית.