גתות. נחשפו שתי גתות חצובות בסלע. לגת אחת (L102; איורים 3, 4) משטח דריכה מלבני (3.15 × 4.55 מ') ובור איגום מלבני (0.73 × 1.40 מ'), שבמרכזו גומת איגום. בשולי משטח הדריכה חצובים שלושה ספלולים; ייתכן ששימשו לעיגון עמודי עץ לקירוי הגת. בהצטברות שנחפרה בגת נתגלו חרסים, ובהם בסיס של קערה מטיפוס LR (איור 2:5), המתוארכת למאות הה'–הו' לסה"נ, ושפה של פך מטיפוס Gaza Ware (איור 3:5), המתוארך למאות הי"חהי"ט לסה"נ.

לגת האחרת (L116; איורים 6, 7) משטח דריכה טרפזי (2.43 × 1.30–2.60 מ') ובור איגום סגלגל. צמוד למשטח הדריכה, ממזרח וממערב, חצובות שתי גומות עגולות (0.37 מ' קוטר) וסביבן משטח עבודה חצוב.
 
מערה. נחשף פתח קשות חצוב בסלע (1.8 × 3.4 מ'; איור 8), שהוליך למערה (L106; מידות 5.6 × 6.5 מ') שרצפתה חצובה ומפולסת; ייתכן כי שימשה מחסה.
 
חציבות. נחשפו סימני חציבה (L103) של אבני בנייה בסלע, אולי תחילת חציבה של משטח דריכה. כן נחשפה חציבה נוספת (L112), ובה נתגלה שבר של קדרה (איור 1:5), המתוארכת לתקופה הרומית המאוחרת (המאות הב'–הד' לסה"נ).
 
מדרגות עיבוד חקלאיות. נחשפו שתי מדרגות עיבוד (L119 ,L110; כ-20 מ' אורך, כ-5 מ' אורך בהתאמה), שלהן קירות תמך, הבנויים מאבני גוויל גדולות ובינוניות על הסלע הטבעי. במילוי שנחפר מעל מדרגה 110 נמצא שבר של מקטרת חרס (איור 4:5), המתוארכת למאה הי"ט לסה"נ. 

 קיר. נחשף קיר (L118; כ-6.5 מ' אורך), ששרד ממנו נדבך אחד, הבנוי מאבני גוויל בינוניות, על הסלע הטבעי.
 
ספלול (L103; קוטר 0.37 מ', עומק 0.5 מ') חצוב בסלע.
 
הממצאים מעידים על אתר שהתקיימה בו פעילות חקלאית בתקופות הרומית, הביזנטית והעות'מאנית; ייתכן ששימש עורף חקלאי ליישוב הקדום באבטין.