גת I

גת קטנה נחשפה בחלקו הדרומי של בית הקברות, סמוך לגדר המערכת. בגת משטח דריכה מלבני (1.30×1.75 מ') ובור איסוף (0.62×0.72 מ') שביניהם מקשרת תעלה חצובה (0.1 מ' רוחב). בקרבת הגת נמצאו להב מגל מצור וכן שברי כלי חרס מהתקופות הברונזה הביניימית והרומית, אך אי אפשר לתארך את חציבת הגת על סמך ממצאים אלו.
 
קבר II
קבר פיר שיש בו חדר קבורה אחד. הפיר עגול, חצוב, בתחתיתו כמה מדרגות (איור 3) והוא מוביל לחדר קבורה. בחדר הקבורה שלושה מפלסים שחציבתם ניצלה שכבות גיאולוגיות של גיר קשה (איור 4). המפלסים המוגבהים שימשו להנחת נקברים ומנחות קבורה.
במנחות הקבורה כלי חרס כגון פכים מחופים אדום וקנקנים בעלי עיטור צבוע וכן להב כנעני מצור. כל כלי החרס נמצאו שבורים, למעט קומקום וספל תמימים אשר הונחו זה לצד זה. הקבר נחצב בתקופת הברונזה הביניימית ושימש לקבורה בתקופה זו בלבד.
ככל הנראה שימשה מערת הקבורה לקבורה ראשונית בלבד. השתמרות עצמות הנקברים אינה טובה, אך אפשר למנות לפחות ארבעה נקברים שגילם 2–3, 11–13, 20–30, ויותר מ-50 שנים. קשה לזהות מה מין הפרטים הבוגרים.
 
קבר III
בקבר פיר כניסה חצוב (L36) וחמישה אולמות קבורה המחוברים ביניהם
(L39 ,L38 ,L34 ,L33 ,L30; איור 5). נמצאו בקבר ממצאים נלווים רבים ומגוונים במצב השתמרות טוב מאוד. לאורך הקירות של אולמות הקבורה נמצאו ערמות של עצמות הנקברים ונמנו בהן לפחות 1000 כלי חרס, עדות כי בכל פעם שהובא נפטר חדש, הוזזו מנחות הקבורה עם עצמות הנקברים הקודמים לדופנות המערה (איור 6). שפע מנחות הקבורה הרשים במיוחד בעת גילוי חדר 39 שלא היה מלא באדמת סחף ומנחות הקבורה היו חשופות ומסודרות באתרן עוד לפני החפירה (איור 7). לאורך אחד הקירות עמדו קנקנים רבים ובתוך כל אחד פכית דלייה (איור 8). בחדר 39 נקברו יותר מ-25 איש, מתינוקות ועד בני יותר מ-60, וסביר שהוא היה קבר משפחתי, כנהוג בתקופות קדומות.
נמצאו כלי חרס מקומיים ומיובאים, רבים מהם שלמים או תמימים, ובחלקם נותרו עצמות המנחה מן החי שהונחה בהם. בכלי החרס המקומיים קערות, קנקנים, פכים, פכיות ונרות שמן רבים, חלקם מעוטרים בצביעה כגון גביע ופך דו-קוני תמימים (איור 9). בכלי החרס המיובאים קערות ופכים ממשפחת ה'שוקולד על לבן' שהובאו מעבר הירדן, וכן פכיות אפורות ושבר אחד של קערת מונוכרום. לא נמצאו כלים עם בסיס טבעת כגון ביבליל.
נוסף על כלי החרס נמצאו בקבר תכשיטים מברונזה ונחושת כגון סיכות רכיסה, עגילים, טבעות, צמידים וכן פינצטות, חרוזים ממגוון סוגי אבנים וחרוז זכוכית מלבני מראשית תעשיית הזכוכית; אלבסטרונים קטנים מאבן בהט ומקלציט (איור 1:10–3) וכן כלי קטן בצורת אלבסטרון שעשוי מפריט (frit) כחולהמכונה לעתים 'הכחול המצרי' (איור 4:10); פריטי עצם מעוטרים ששובצו בקופסאות עץ (איור 5:10); ו-33 חרפושיות עשויות מסטיאטיט(איור 11).
קבר III נחצב בראשיתו בתקופת הברונזה הביניימית, ושימש גם בתקופות הברונזה התיכונה 1 (=MBIIa) ובשלהי תקופת הברונזה התיכונה/ראשית הברונזה המאוחרת. לפחות שניים מאולמות הקבורה שבו נחצבו רק בשלב השימוש האחרון בקבר. בכל תקופות השימוש נקברו בו אנשים רבים, מבוגרים וילדים, ולצדם הונחו מנחות קבורה רבות.
 
קבר IV
קבר פיר שיש בו שני אולמות קבורה. בקבר התגלו מעט שברי כל חרס המתארכים את השימוש בו לתקופת הברונזה הביניימית והברונזה התיכונה 1. הקבר נשדד, ככל הנראה בימי קדם.
 
קבר V
קבר פיר שראשיתו בתקופת הברונזה הביניימית. בשלב הקדום של הקבר היה בו אולם קבורה אחד, ומהקבורה בתקופה זו שרדה בפינת החדר ערמה קטנה של שברי עצמות אדם בוגר וחרסים ספורים. משך הקבורה בשלב השימוש הראשון בקבר היה ככל הנראה קצר.
מערת הקבורה שימשה גם בתקופת הברונזה התיכונה 1 ומתקופה זו נמצאו קנקני אגירה, שבתוכם פכית דלייה בפינות אולם הקבורה. בתקופה זו נחצב חדר קבורה קטן נוסף, בעל תקרה נמוכה בהרבה מזאת של החדר הראשון (איור 12). בחדר התגלו חמישה שלדים מונחים על גבם בארטיקולציה (איור 13) – שלושה בוגרים ממין זכר, זה לצד זה, וביניהם שני ילדים. שניים מהבוגרים בני 20 והשלישי מעל גיל 40. מתנוחת הנקברים ויחסם זה לזה יש להסיק שהם נקברו בסמיכות זמנים וייתכן שהחדר החדש נחצב במיוחד לקבורתם.
ממצאים שדודים מקבר זה התגלו בכפר מוקייבלה והוחרמו מהתושבים.
 
בור מים VI
בקרבת קבר III התגלה בור מים (לפחות 4 מ' עומק), שלא נחפר עד תחתיתו. דופנותיו מטויחות (0.1 מ' עובי) בכמה שכבות טיח. בעת חציבת הבור נחתכו מערות קבורה ולכן ברור שהוא נחצב לאחר תום השימוש בבית הקברות.
 
החפירות המצומצמות בבית הקברות העתיק של ג'למה מעידות כי הקברים נחצבו לראשונה בתקופת הברונזה הביניימית, ובחלקם נעשה שימוש גם בתקופת הברונזה התיכונה 1, 2 ובראשית תקופת הברונזה המאוחרת. יש לציין שבאחת מן המערות שלא נחפרו נראו גלוסקמאות, ומכאן שהשתמשו במערות הקבורה גם בתקופות מאוחרות.
עושר הממצא החומרי שנמצא בין מנחות הקבורה שמקורן בקבר III מעיד כי בתקופת הברונזה התיכונה ובראשית תקופת הברונזה המאוחרת הייתה לתושבי ג'למה יכולת כלכלית להשגת חפצים יקרי ערך שמקורם בארצות השכנות. לפי המחקר האנתרופולוגי, היו מערות הקבורה ככל הנראה קברי משפחה ונקברו בהם בני משפחה אחת. למחקר של ממצאי בית הקברות ערך רב בחקר מנהגי קבורה, השתייכות תרבותית, דרכי מסחר וכלכלה בתקופות הברונזה הביניימית והברונזה התיכונה לכל שלביה.
נראה שהשרידים שנחשפו בחפירה הם חלק קטן מבית הקברות, ועשרות מערות קבורה נוספות פזורות על כל השטח הסלעי המורם מעל לאדמות העמק.