נחשפה מחצבה לאבני בנייה (L121; מידות 5.0×7.1 מ'; איורים 1, 2) במחשוף סלע קירטון. בשטח המחצבה ניכרים סימני חציבה ותעלות ניתוק האבנים. בדרומה של המחצבה נחשפה חציבה מעוגלת (L123; כ-1 מ' קוטר; איור 3), ששימשה כנראה לאגירת מי גשם. בחפירה התגלה ממצא קרמי מועט, הכולל שברים שחוקים של כלי חרס מצולעים לא באתרם.