בחפירה נחשף קטע של קיר שדה (W101; אורך 6 מ' חשיפה), שנבנה על הסלע בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח משורה אחת של אבני שדה בינוניות (0.5×0.5×0.5 מ'). הקיר השתמר לגובה נדבך אחד. מדרום לקיר הצטברו באופן טבעי חלוקי נחל, מרביתם חלוקי צור השכיחים באזור (L100). בחפירת הקיר התגלו מעט חרסים מהתקופה הרומית הקדומה, ובהם קערה (איור 3: 1) וקנקן (איור 3: 2). אפשר שכלי חרס אלה מתארכים את הקיר לתקופה הרומית הקדומה, ואפשר שיש לתארך את הקיר לתקופה הביזנטית, בדומה לזמנו של היישוב ששכן בחורבה הסמוכה. יתכן שהקיר שימש להפרדה בין חלקות עיבוד בשטח חקלאי.