נתגלתה מחצבה (איורים 1, 2) שבחלקה המערבי תלולה למדי (עד 2 מ') ובשאר חלקיה המדרגות בגובה אבן אחת (כ-0.35 מ'). נראה שרוב האבנים שהוצאו מן המחצבה היו בגודל דומה (0.65×0.35×0.35 מ').

שתיים מן המדרגות התלולות במערב המחצבה מסתיימות בקשת זו מול זו, אולי לקראת סגירה דמוית קמרון. ייתכן שזוהי התחלה של התקנת מבנה או מתקן תת-קרקעי שלא הושלם.
נתגלו מעט מאוד ממצאים. שברי כלי החרס הם מתקופת בית שני ומן התקופות הביזנטית–האסלאמית הקדומה בהם שבר קטן (3 ס"מ) של טרה סיגילטה ובו עיטור בתבליט או אולי טביעת שם היוצר (איור 1:3) ופכית קטנה שעליה עיטורי חריצים מן התקופה הביזנטית (איור 2:3). ממצא אחר הוא שבר שיש ארוך וצר (ידית?), שטוח בתחתיתו וקמור בחלקו העליון (איור 3:3).