נפתחו שני שטחים (A ו-B; איור 1). בפינת הריבוע A1 ו-A6 היה בור אשפה מודרני שפונה במחפרון (איור 2). הקירות שנמצאו בחפירה נבנו על אדמת סחף בוצית, חרסיתית, כבדה ונוטה לשנות את נפחה. לפיכך חלה תזוזה של הקירות ובמהלך החפירה הם נמצאו נטויים על צדם וראשם לא היה מפולס. קטעים של חלק מהקירות נבנו בבניית ארגז המאופיינת בהנחת אבני גזית ומילוי הרווח ביניהן באבני גוויל. השיטה מוכרת בעיקר מאתרים פניקיים.

 
שטח A
נחשפו שרידים של מבנה התחום בקירות (W138 בצפון, W152 בדרום). קיר אורך מרכזי של המבנה נחשף בשני קטעים (W136 ,W111). הגבול המערבי של המבנה לא אותר בחפירה הנוכחית.
במבנה נחשפו שלושה חדרים בחלקו הצפוני וקירות נוספים (איורים 2–4). על פי ממצאי החפירה הקירות שנחפרו הם למעשה יסודות המבנה מתחת למפלס הרצפות שלא אותרו.
בכל שלושת החדרים נחפרה הצטברות של קרקע מעורבת עם אבנים בינוניות, אבנים מסותתות וכמות רבה של שברי כלי חרס. ייתכן שכמות האבנים הגדולה שנמצאה היא מילוי מכוון. ממצא כלי החרס מתוך החדרים תוארך כולו לתקופה ההלניסטית, וכלל שברי נרות, פריטי מתכת (משקולת עופרת) ומטבעות. בתחתית יסודות החדרים נמצא מעט ממצא שתוארך לתקופה הפרסית.
ממזרח לקיר 136 נמצא ממצא רב שתוארך לתקופה ההלניסטית (L141), ייתכן שזו חצר. על הפן המזרחי של קיר 136 נמצאו שרידי טיח. הקיר עצמו קטוע ולא ומתחבר לקיר 111, אך לפי האבן הגדולה שנמצאה בקצה הצפוני של קיר 111 ייתכן שזהו הפתח למבנה. אל חלקו הצפוני של הקיר ניגשים שני קירות נוספים (W119 ממערב ו-W155 ממזרח) שנותר מהם נדבך אחד של אבני גזית.
ממזרח לקיר 111 נמצא קיר נוסף (W108) בציר צפון–דרום, נוטה חזק מערבה לכל אורכו; בתעלת היסוד של הקיר נמצאו שברי כלי חרס רבים מאוד ומטבעות שתוארכו לתקופה ההלניסטית.
 
קיר 152, שכיוונו מזרח–מערב הוא למעשה הקיר שסוגר את המבנה ההלניסטי, וייתכן שהוא יוצר פינה עם קיר 108 אך בשטח לא נמצא חיבור בין הקירות. אל קיר 152 צמוד מצפון קיר מעוגל של מתקן (W153), ששרד ממנו נדבך אחד ועל הפן הצפוני שלו סימני טיח. בינו לבין קיר נוסף (W154) שממערב נמצאה הצטברות גדולה מאוד של קרמיקה מהתקופה ההלניסטית. החרסים בחלקה העליון של ההצטברות היו מונחים במפלס אחיד ולפיכך ייתכן שזו רצפה.
מדרום לקיר 152, בריבוע A10. נמצאו שרידי קירות מקוטעים ונראה כי עבודת כלים מכניים גרמה להפרעה. בין האבנים נמצאה כמות גדולה של שברי כלי חרס שרובם תוארכו לתקופה הפרסית.
 
בריבוע A2 נחפרה הצטברות (כ-0.8 מ' עומק) שבה ממצא רב של שברי כלי חרס בהם גם ידיות רודיות עם טביעה, ללא שרידים ארכיטקטוניים.
 
שטח  B
בריבועים B1 ו-B2 לא נמצא ממצא ונראה כי הם מחוץ לאתר העתיקות.
 
על פי ממצאי החפירה נראה כי יש לתארך את האתר לתקופות הפרסית וההלניסטית. בתקופה ההלניסטית היה זה אזור תעשייה ומסחר הקשורים אולי למיקומו של האתר סמוך לים, על סמך כלי היבוא שנמצאו במכלול הקרמי. הממצא הרב מהתקופה הפרסית התגלה מחוץ למבנה מן התקופה ההלניסטית.