שטח החפירה (4×6 מ'; איורים 1, 2) נמצא בדרומו של היישוב. נחשפו שתי שכבות של אדמת סחף, זו מעל זו. השכבה התחתונה (L4) היא שכבה של אדמה אפורה קשה, שמעורבות בה אבני גוויל גדולות וקטנות. שכבה זו מונחת על קרקע בתולה חומה, לחה

(L5). השכבה העליונה (L3) היא שכבה של אדמת סחף רכה, ומעורבות בה אבני גוויל קטנות. בשכבת הסחף העליונה נחשף מצבור של אבני גיר (W2), כנראה שרידי יסוד של קיר. בשתי שכבות הסחף ועל פני השטח התגלו חרסים רבים השייכים לכלים מטיפוס כלי כפר חנניה, המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת (המאות הד'–הה' לסה"נ), ובהם כמות גדולה של קערות מטיפוס E1 וקערות מטיפוס D4. החרסים התגלו במצב של התפוררות ושחיקה, כנראה בגלל שהם נסחפו לכאן מההר שמצפון.