נחפרו ארבע מדרגות עיבוד חקלאיות במדרון תלול (L103–L100; איורים 1, 2). כל מדרגה נתמכת בקיר אבן (W107–W104). בכל אחת מהמדרגות נחפר חתך בדיקה, ובכולן נחשפו מילויי אדמה על סלע האם. מדרגה 100 (2–5 מ' רוחב; איור 3) נשענת על קיר 104 (0.9 מ' רוחב, 1.0–2.7 מ' גובה) ועובי האדמה בה 0.3 מ'. מדרגה 101 (3 מ' רוחב; איור 4) נשענת על קיר 105 (0.8 מ' רוחב, 1–2 מ' גובה) ועובי האדמה בה 1.1 מ'. מדרגה 102 (2–6 מ' רוחב; איור 5) נשענת על קיר 106 (0.8 מ' רוחב, כ-2 מ' גובה) ועובי האדמה בה כ-1 מ'. מדרגה 103

(3–5 מ' רוחב; איור 6) נשענת על קיר 107 (0.8 מ' רוחב, 2.8 מ' גובה מרבי) ועובי האדמה בה 1.1 מ'. מדרגות העיבוד שנבדקו טיפוסיות להרי יהודה, ועומק האדמה בהן מאפשר גידולים חקלאיים מגוונים, לרבות עצים.