1. פזורת של פריטי צור מעובדים וטבעיים, כנראה לא באתרם.

2. שרידי קיר של מדרגת עיבוד, שהשתמר לגובה חמישה נדבכים. בקרבת מקום הובחנו מדרגות עיבוד הרוסות.
3. שרידים של מחצבה מהמאות הי"ט–הכ' לסה"נ על מצוק סלע. ניכרים סימני חציבת האבנים בסלע. בקרבת מקום — פסולת חציבה.
4. תעלה חצובה במשטח סלע, המתרחבת כלפי צפון (איור 2). סמוך לתעלה הובחנה חציבה (?) מלבנית במשטח הסלע (0.7×1.0 מ'), אולי פתח של מערה או מתקן.
5. שורה של חמש אבני גוויל גדולות בקרבת ערוצו של נחל צופים.
6. גל אבנים גבוה, המורכב מאבני גוויל בינוניות וקטנות.
7. בור מים רבוע חצוב במשטח סלע ומטויח, שהוסב לשמש כמערה, אולי לקבורה. לבור פיר אנכי רבוע, שפינותיו מעוגלות (איור 3). בעת הסבת הבור למערה נחצב פתח מלבני רחב (איור 4). אפשר שבור זה תועד בעבר (סקר ירושלים, האזור הצפוני-מזרחי, אתר 165). סמוך לפתח הבור הובחן משטח דריכה של גת (?). במערבו של משטח הסלע תועדו סימני חציבות.
8. ערמה גדולה, מוארכת, של אבנים מסוקלות גדולות. בקרבת מקום — ריכוזיםרבים של אבנים.
9. ערמה קטנה, מעוגלת, של אבנים מסוקלות בינוניות וקטנות.
10. מחצבה גדולה מהמאות הי"ט–הכ' לסה"נ במצוק סלע. ניכרים סימני חציבת האבנים בסלע. בקרבת מקום פזורים חרסים שחוקים, בעיקר מן התקופה הרומית.
11. חציבה מעוגלת בסלע, אולי כבשן סיד המכוסה בסחף ובצמחייה.
12. שרידים של מחצבה גדולה מהמאות הי"ט–הכ' לסה"נ על מצוק סלע. ניכרים סימני חציבת האבנים בסלע.
13. מבנה מלבני, שנבנה באבנים מסותתות והשתמר לגובה של נדבך אחד (איור 5). בקיר הצפוני מפנים הובחן תיקון מאוחר של בטון וטיח. אפשר שהמבנה הוסב לשמש כבריכה או כמאגר מים.
14. שרידים של מחצבה מהמאות הי"ט–הכ' לסה"נ על מצוק סלע. ניכרים סימני חציבת האבנים בסלע.
15. קיר שדה שנבנה בציר צפון–דרום משורה של אבני גוויל בינוניות והשתמר לגובה נדבך אחד.
16. ערמה קטנה, סגלגלה, של אבנים מסוקלות בינוניות וקטנות.
17. ערמה גבוהה, עגולה, של אבנים מסוקלות גדולות ובינוניות, אולי הריסות מבנה. בין אבני הערמה לוקטו שברי כלי חרס מימי הבית השני.
18. קיר של מדרגת עיבוד, שנבנה משתי שורות של אבנים גדולות ומעליהן אבנים קטנות. בסביבה פזורים שברים רבים של כלי חרס לא אינדיקטיביים.
19. קיר של מדרגת עיבוד, שנבנה באבני גוויל בינוניות והשתמר היטב לגובה מרבי של עשרה נדבכים. הקיר מקביל לקיר המדרגה באתר 18.
20. ערמה קטנה, עגולה, של אבנים מסוקלות בינוניות וקטנות בקצה של מדרגת עיבוד נמוכה.
21. ערמה קטנה, עגולה, של אבנים מסוקלות בינוניות וקטנות.
22. קיר שדה שנבנה בציר מזרח–מערב משורה של אבני גוויל גדולות והשתמר לגובה נדבך אחד.
23. קיר של מדרגת עיבוד נמוכה, שנבנה באבני גוויל בינוניות והשתמר לגובה שני נדבכים. בקצה המערבי של המדרגה תועדה ערמה של אבנים מסוקלות.
24. קיר של מדרגת עיבוד נמוכה, שנבנה באבני גוויל בינוניות והשתמר לגובה שניים עד ארבעה נדבכים. בסביבה פזורים חרסים.
25. ערמה של אבנים מסוקלות בינוניות וקטנות על מחשוף סלע. בסביבה פזורים חרסים שחוקים.