ריבוע A
מתחת לשכבה של פסולת בניין בת זמננו (0.7–1.0 מ' עובי) נחשפו שני קירות. קיר

(W102; אורך 2.08 מ', רוחב 0.9 מ', גובה 0.24 מ') שכיוונו צפון–דרום נבנה משני נדבכים של אבני גוויל קטנות מלוכדות בטיט בגוון אדום ונמצא נוטה למערב; לא ברור האם הנטייה מכוונת או תוצאה של פגיעה או תזוזת קרקע. הקיר נחתך במרכז הריבוע ונמשך לדרום בתעלת שוד (L109). מתחת לקיר 102 ובניצב לו נחשף קיר (W108; אורך 2.7 מ', רוחב 0.5 מ', גובה 0.19 מ'; איור 3) הבנוי בכיוון מזרח–מערב מנדבך אחד של אבנים מהוקצעות. נראה שקיר 108 נבנה עם קיר 102 שכן הוא משתלב בו. קיר 108 התגלה גם בבדיקות ממזרח לקיר 102 (לא בתוכנית).

צמוד לקירות (L107) נמצאו חרסים ספורים מהתקופה העות'מאנית (לא צוירו).
ייתכן שהשרידים הם יסודות של מערכת תעלות מים: קיר 102 שימש תעלה מרכזית עליונה, וקיר 108 שימש תעלה משנית שניזונה מן התעלה המרכזית והזרימה מים לחלקות שמצדיה.

ריבוע B
מתחת לשכבה של פסולת בניין בת זמננו (כ-1.3 מ' עובי) נחשף קיר (W103; אורך 4.1 מ', רוחב 0.5 מ', גובה 0.33 מ'; איור 4) בכיוון מזרח–מערב שהשתמר לגובה שלושה נדבכים: אבני גוויל בשני הנדבכים התחתונים, ואבנים מהוקצעות בנדבך העליון. הקיר ממשיך לשני הכיוונים אל מחוץ לגבולות החפירה. מדרום לקיר נמצאו מקבצי אבנים, כנראה מפולות מהקיר.
משני צדי הקיר (L106 ,L105) נמצאו שברים ספורים של צינורות חרס (איור 1:5–3) ולכן נראה שקיר 103 הוא יסוד של תעלת מים. הצינורות דומים לאלה שהתגלו בחפירה קודמת בסביבה (חדשות ארכיאולוגיות 121), ולכן ניתן אולי לתארך את השרידים לתקופה העות'מאנית.
 
במפות היסטוריות לא צוין אתר במקום, ועל סמך תוצאות החפירות נראה שהוא שימש לאורך התקופות עורף חקלאי לאתרי יישוב סמוכים דוגמת צרפנד אל-ח'ראב שממזרח (חדשות ארכיאולוגיות קו:110–112, 112–115; עתיקות 37:46–58) ואל-ח'רבה (ח' אל-סאלקה) שמדרום-מזרח (חדשות ארכיאולוגיות 145:109).