אתר 1: גת חצובה. לגת משטח דריכה רבוע (2.8×2.9 מ'), בור שיקוע (0.9×0.8 מ'), בור איגום (1.4×1.2 מ') ותעלה חצובה המקשרת ביניהם (איורים 2, 3). צורת הגת אופיינית לגתות מימי הבית השני.

 
אתר 2: ריכוז ספולולים. עשרות ספלולים חצובים במחשופי סלע, חלקם סגלגלים ורדודים (0.3–0.4 מ' אורך, 0.2–0.3 מ' רוחב, 0.05–0.15 מ' עומק) וחלקם עגולים ועמוקים (0.6 מ' קוטר, 0.7 מ' עומק; איורים 4, 5). הספלולים הסגלגלים מופיעים לרוב במקבצים. אל אחד הספלולים העגולים הובילה תעלה רדודה וצרה המעידה כי הם שימשו בפעילות הקשורה לנוזלים. סמוך לספלולים התגלה אגן מלבני רדוד (1.5 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב, 0.1 מ' עומק).
 
אתר 3: ספלולים. ספלולים עגולים חצובים במחשופי סלע (0.40.3 מ' קוטר, 0.05–0.15 מ' עומק).

אתר 5: ספלולים. ספלולים עגולים (0.3–0.4 מ' קוטר, 0.10–0.15 מ' עומק) וסגלגלים
(0.3–0.4 מ' אורך, 0.2–0.3 מ' רוחב, 0.05–0.15 מ' עומק) חצובים במחשופי סלע.

אתר 6: מערת קבורה. מסדרון כניסה מאורך (4.0×1.6 מ', 1 מ' עומק; איור 6) חצוב מפני השטח ומוביל דרומה אל פיר רבוע (0.7×0.7 מ', 0.5 מ' עומק). בדופן הדרומית של הפיר חצוב פתח המערה (0.4×0.6 מ') מוקף במסגרת שקועה מסותתת בקפידה. המערה לא נחפרה אך נצפו בה שני כוכים מצפון וממזרח. ניכר כי המערה נשדדה.

אתר 7: התחלה של מחצבה(?). חציבה מלבנית (0.7×0.8 מ', 0.18 מ' עומק; איור 7), כנראה התחלה של מחצבה שלא פותחה.

אתר 7A: ספלולים. מקבץ של ספלולים עגולים ורדודים (0.55 מ' קוטר, 0.23 מ' עומק) חצובים במחשוף סלע (איור 8).

אתר 8: גת חצובה. לגת משטח דריכה רבוע (2.6×3.0 מ'), בור שיקוע (0.65×0.70 מ') ובור איגום (1.2×1.6 מ'). תעלה חצובה מקשרת בין בור השיקוע לבור האיגום. בתוך בור האיגום נמצאה אבן מעוגלת לסחיטה נוספת של הענבים (איורים 9, 10). צורת הגת אופיינית לימי הבית השני.

אתר 8A: 'בודדה' חצובה בסלע, נועדה להפקת שמן זית בכמויות קטנות (איור 11). לבודדה שלושה חלקים: טבעת צרה (0.2 מ' קוטר) המובילה לספלול רדוד (0.15 מ' קוטר) שנושק לספלול רדוד נוסף (0.5 מ' קוטר).

אתר 9: 'בודדה' חצובה במחשוף סלע (איור 12) ובה שני ספלולים רדודים (0.6 מ' ו-0.9 מ' קוטר).

אתר 10: קבר חצוב. התגלתה חצר חצובה (2.5×3.0 מ'; איור 13) ובדופן הצפונית שלה פתח מערת קבורה מוקף במסגרת שקועה. הקבר לא נחפר.

אתר 10A: קבר חצוב. מלבן חצוב (0.8×2.4 מ') ובו גרם מדרגות צר חצוב בסלע ויורד צפונה לעבר פתח מערת הקבורה. המערה הייתה מלאה באדמה ולא נחפרה. ניכר כי הקבר נשדד.

אתר 10B: קבר חצוב. מלבן חצוב (0.8×2.4 מ') ובו גרם מדרגות צר חצוב בסלע ויורד צפונה לעבר פתח מערת הקבורה. הכניסה לקבר זה זהה לכניסה לקבר A10. המערה לא נחפרה וניכר כי נשדדה.

אתר 11: מחצבה. משטח סלע (כ-40 מ"ר; איורים 14, 15) ובו תעלות ניתוק ותשלילים של אבני בנייה במגוון גדלים. במרכז המחצבה נחשף קטע של קיר שדה מאוחר (2.25 מ' אורך) הבנוי מגרורים (בולדרים) גדולים.

אתר 12: מחצבה ובודדה. משטח סלע ובו תעלות ניתוק וסימני חציבה (איור 16). לצד המחצבה בודדה קטנה חצובה בסלע שלה שקע מעוגל (0.2 מ' קוטר) ושתי תעלות קצרות (איורים 16, 17).
 
ממצאי החפירה מוכרים ואופייניים לאזור. הגתות אופייניות לימי הבית השני וייתכן שגם הבודדות והמחצבות מתקופה זו. סביר שהמתקנים הם חלק מהעורף החקלאי של ח' חמאדה. ייתכן שגם מערות הקבורה מתקופה זו. את הספלולים למיניהם קשה לתארך, ואולי הם מרמזים על פעילות בתקופות קדומות יותר.