1. תפזורת פריטי צור ושברי כלי חרס שחוקים.

2. כבשן סיד (כ-4.5 מ' קוטר) מלא בסחף עד לעומק כ-1.2 מ' מפני השטח. הכבשן ממוקם בגדה המערבית של הנחל במדרון תלול; צדו המערבי נחצב בסלע ובשאר הצדדים הוא נתמך בסוללת עפר רחבה (כ-3 מ' רוחב).
3. מחצבה שממנה נראית מדרגת חציבה עליונה (0.4×2.0 מ', כ-0.3 מ' גובה; איור 2).
4. גת עם משטח דריכה רדוד במזרח שמנצל את משטח הסלע (כ-1.8×1.9 מ', כ-0.1 מ' עומק; איור 3) ובור איגום מלבני במערב (0.6×0.9 מ', כ-0.5 מ' עומק). צמוד לגת ממזרח מתקן מיצוי זעיר המורכב מתעלה עגולה רדודה (0.2 מ' קוטר; איור 4) שלצדה ספלול בקוטר דומה.
5. גת עם משטח דריכה משופע במערב המנצל את משטח הסלע (כ-1.6×1.8 מ', עד כ-0.25 מ' עומק) ובור איגום שצורתו לא רגולרית, שניזוק מבלייה.
6. מערה חצובה עם פתח לצפון. מעל למערה חצוב מתקן מיצוי קטן (כ-0.2 מ' קוטר).
7. משטח דריכה המנצל את הסלע (1.2×2.0 מ'), שבצדו הצפוני בור איגום המוסתר מתחת לצמחייה.
8. גת קטנה, עם משטח דריכה בדרום (0.55×0.60 מ'; איור 5) ובור איגום עגול בצפון
(0.4 מ' קוטר). מתחת לגת מערה הרוסה עם פתח לצפון.
9. קטע ממחצבה החשוף בחלקו העליון (0.4×2.0 מ'; כ-0.7 מ' גובה).
10. גת (איור 6) שלה משטח דריכה שגבולותיו אינם ברורים, המנצל את הסלע במזרח, ובור איגום מלבני במערב (0.9×1.1 מ'; 0.2 מ' עומק לפחות).
11. גת חצובה בסלע שלה ממשטח דריכה מלבני במזרח (2.5×3.2 מ') המכוסה ברובו בצמחייה, ובור איגום במערב שצדו המערבי נחתך ממחצבה מאוחרת. במרכז משטח הדריכה שקע מלבני לעיגון בורג.
12. גת עם משטח דריכה רבוע המנצל את הסלע במזרח ובור איגום עגול (0.55 מ' קוטר) במערב.
13. גת חצובה יפה בסלע עם משטח דריכה רבוע בדרום (2.8×2.8 מ', עד 0.3 מ' עומק) ובור איגום בצפון הטמון מתחת לצמחייה.
14. מתקן מיצוי קטן עגול (0.55 מ' קוטר; לפחות 0.1 מ' עומק; איור 7) מלא באדמת סחף.
15. מחצבה שממנה נראית פינה קטנה (כ-0.8×0.8 מ').
16. מחצבה שממנה נראה קטע קטן עם אבן חצובה שעדיין לא נותקה (0.22×0.35×0.45 מ').
17. מערה טבעית הרוסה (כ-10 מ' אורך החזית, כ-0.8 עובי התקרה) עם פתח לצפון.
18. קטע קטן ממחצבה.
19. מחצבה שממנה נראית מדרגה אחת (כ-1.8×3.5 מ'; עד כ-0.5 מ' גובה).
20. דופן חצובה עם פתח חצוב לצפון, אולי של למערה.
21. מערת קבורה שבה כוכים, הרוסה בחלקה הגדול, חצובה בסלע קירטון רך במיוחד.
 
תוצאות הסקר מלמדות על אזור של מתקנים החצובים בסלע, חלקם לבנייה כגון מחצבות אבן וכבשני סיד, וחלקם לתעשייה חקלאית כגון גתות ומתקני מיצוי, וכן מערות קבורה ומערות אחרות שתפקידן אינו ברור.