שטח A. נחשפה גת תעשייתית כפולה, הכוללת שני משטחי דריכה ושני בורות איגום עמוקים (איור 2). בכל אחד ממשטחי הדריכה נחצב בסיס בורג לסחיטת הזגים. במשטח המזרחי נחצבה תעלה המוליכה מבסיס הבורג אל בור האיגום; הבור עמוק (כ-2 מ' עומק) ובפינתו הדרומית-מערבית נחצב גרם מדרגות. במשטח הדריכה המערבי נקבע צינור חרס, המוליך מבסיס הבורג אל בור האיגום. בור איגום זה נחצב וטויח היטב ובו התגלו חרסים רבים המתוארכים כולם לתקופה הביזנטית. צמוד לבור האיגום ממזרח נחשף בור סינון רדוד, שנבנה באבנים קטנות ומלט בתוך שקע בסלע וטויח; בתחתיתו חור מפולש הפונה אל בור האיגום הצמוד אליו.

 
שטח B מרוחק כ-50 מ' מדרום-מזרח לשטח D. נחשף מבנה מגורים בן זמננו, השייך לכפר הערבי ששכן במקום עד שנת 1948. החפירה במבנה הופסקה. מתחת לרצפת המבנה נחפר בור בדיקה, ובו התגלו חרסים מהתקופות הביזנטית, הממלוכית והעות'מאנית המאוחרת.
 
שטח C נמצא סמוך לשטח B ממזרח. על פני השטח הובחנה אבן בנייה גדולה ומסותתת
(1×1×2 מ'). נערכה חפירה משני צדי האבן והתברר כי היא עומדת לבדה ואינה קשורה לבנייה כלשהי. כתוצאה מכך הופסקה החפירה במקום. הממצא הקרמי משני צדי האבן מתוארך לתקופה הביזנטית.
 
שטח D נפתח במקום הגבוה ביותר בחורבה. נחשף קיר (כ-15 מ' אורך חשיפה, כ-1 מ' רוחב; איור 3), שנבנה משתי שורות של אבנים מהוקצעות והשתמר לגובה שני נדבכים. בחלקו הצפוני של הקיר נקבע פתח, ובו השתמרו סף ושתי מזוזות. נראה שבשלב מאוחר נחסם הפתח באבנים. בחפירת הקיר התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית.
 
שטח E נפתח בתחתית מדרון מערבי, הפונה לכיוון כביש צומת סומך–צומת יגור. נחשפו בורות חצובים, כנראה בורות איגום של בית בד, שבו הובחנו שני שלבי שימוש (איור 4). בשלב הקדום נחצבו בורות עגולים, וסביב פתחיהם נחצב חריץ לניקוז השמן. בשלב המאוחר נחצבו בורות רבועים גדולים, שנועדו כנראה להנחת משקולות; הם ביטלו את הבורות העגולים. בבורות לא התגלה ממצא קרמי. צמוד לבית הבד מדרום נחשף מסדרון חצוב ובו ארבע מדרגות מטויחות, המוליכות אל חלל חצוב ומטויח. על פי התוכנית והמידות וכן על פי הטיח נראה שזהו מקווה (איור 5). בדופנות המסדרון, מעל המדרגות, נחצבו שני שקעים, כנראה לקיבוע מוט עץ לעזר בירידה והעלייה. תחתית המקווה נפגעה במהלך חציבת מערה שביטלה את המקווה. נראה כי מערה זו היא חלק ממערכת מסתור (איור 6). בחלקה הצפוני של המערה הובחן המשך אל חלל נוסף שלא נחפר. בהנחה שזוהי מערכת מסתור, יש לשער כי היא אינה מאוחרת למרד בר-כוכבא, שכן לא התגלו מערכות מסתור מאוחרות למרד בר-כוכבא. אם כך יש אולי לתארך את זמן חציבת המקווה ובית הבד הצמוד אליו לימי הבית השני. יש לשער כי בית הבד המשיך לשמש גם בתקופה הביזנטית או בחלק ממנה. המקווה, בית הבד ומערכת המסתור עולים בקנה אחד עם הידוע מן המקורות כי באתר שכן יישוב יהודי.