בורות (שטחים III)

בשטח I נחשפו חמישה בורות עגולים שנחצבו בסלע הכורכר (L36–L32) ושימשו כנראה כבורות ספיגה. בבורות התגלו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופות הממלוכית והעות'מאנית, ובהם שפת פערור מקומי שנעשה בעבודת יד ומתוארך לסוף התקופה הממלוכית (איור 3: 1), קערת מקומית מטיפוס כלי עזה המתוארכת למאות הי"ח–הי"ט לסה"נ (איור 3: 2), קערות מיובאות מתראקיה שבבולגריה המתוארכות למחצית השנייה של המאה הי"ט לסה"נ (איור 3: 3), קערת פורצלן המתוארכת למאה הי"ט לסה"נ (איור 3: 4) ונר המתוארך למאות הי"ח–הי"ט לסה"נ (איור 3: 5). כן התגלו בבורות שברי צמידים מזכוכית, הכוללים טיפוסים שונים שחתכם שטוח או משולש, וצמיד מזכוכית כהה אטומה, האופייני לתקופות הממלוכית והעות'מאנית. אחד משברי הצמידים מעוטר בחוטים דקים השזורים בקצוות, וכמוהו יוצרו בחברון בשלהי התקופה העות'מאנית (Spaer, M. 1992. Islamic Glass Bracelets of Palestine: Preliminary Findings. Journal of Glass Studies 34:55).
בשטח II נחשף בור עגול שנחצב בסלע הכורכר (L30; קוטר 1.72 מ', 1 מ' עומק החפירה) ושימש כנראה גם הוא כבור ספיגה. הבור הכיל אדמה אפורה ושברי כלי חרס המתוארכים לתקופה העות'מאנית (הם לא צוירו). מדרום לבור 30 נחשף בור נוסף שנחצב בסלע הכורכר ושימושו אינו ברור (L29); הוא הכיל אדמה אפורה וממצא בן זמננו. מצפון לבור 30 נחשפה חציבה בת זמננו (L31).
 
קברים (שטח III)
נחפרו 26 קברים שנחצבו בסלע הכורכר (איור 4), מהם שני קברי ארגז שדופנו בלוחות כורכר (L21 ,L20), קבר ארגז אחד שדופן באבני בזלת (L25) ו-23 קברי שוחה ללא דיפון. כל הקברים נחצבו בכיוון מזרח–מערב. בכל אחד מהקברים התגלו שרידי נקבר אחד לפחות. ראשי הנקברים מונחים בצד מערב והפנים פונות לדרום. נראה שאלה קברים מוסלמיים.
 
קברי ארגז
קבר 20 (0.35×1.90 מ'). הדפנות הצפונית, המזרחית והמערבית דופנו בלוחות כורכר. לוח הכורכר שבדופן הצפונית השתמר במלואו (0.7 מ' אורך, כ-0.3 מ' גובה, כ-0.1 מ' עובי) ואילו שני הלוחות האחרים נשברו. הקבר הכיל מילוי של חול עד למפלס העצמות
(0.3–0.4 מ' עומק מתחת לפני השטח). התגלה נקבר אחד. חלקו התחתון של השלד התגלה בארטיקולציה. הנקבר זוהה כפרט ממין זכר בגיל 18–30 שנים.
קבר 21 (0.4×1.8 מ'). חלקו המערבי של הקבר דופן בלוחות כורכר (0.3–0.4 מ' אורך, 8–9 ס"מ עובי). הקבר הכיל מילוי של חול עד למפלס העצמות (0.35 מ' עומק מתחת לפני השטח). הנקבר הונח על צדו הימני. התגלה נקבר אחד שזוהה כפרט ממין נקבה בגיל 20–30 שנים. כן התגלתה באתרה אבן כיסוי אחת מהוקצעת מכורכר. חלקה התחתון של האבן ישר וחלקה העליון מעוגל.
קבר 25. הקבר דופן בשברי כלי בזלת גדול, ששימש במקורו לטחינת קמח. התגלה נקבר אחד שהונח על גבו. הוא זוהה כפרט בגיל 18–25 שנים.
 
קברי שוחה
קבר 1 (איור 5). הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד שהונח על צדו הימני. הוא זוהה כפרט בגיל 20–30 שנים.
קבר 2. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד, שזוהה כפרט שגילו מעל 20 שנים.
קבר 3. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד, שזוהה כפרט ממין זכר בגיל 20–30 שנים.
קבר 4. מתארו של הקבר אינו ברור. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. בעומק של כ-0.5 מ' מתחת לפני השטח התגלה נקבר אחד, שזוהה כפרט בגיל 30–50 שנים. הקבר כוסה באבני כורכר בגדלים שונים. במילוי שמעל הקבר התגלו שברים של רעפי מרסיי.
קבר 5. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלו שרידים של שני נקברים. הנקבר האחד הונח על צד ימין בארטיקולציה אנטומית, המלמדת על קבורה ראשונית. הוא זוהה כפרט בגיל 18–25 שנים. עצמותיו של הנקבר השני התגלו בערמה במרכז הקבר, המלמדת על קבורה משנית. נקבר זה זוהה כפרט ממין זכר שגילו מעל 30 שנים. ייתכן שעצמות אלה פונו מקבר סמוך.
קבר 6. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד שזוהה כפרט בגיל 15–17 שנים.
קבר 7–8. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד שזוהה כפרט ממין נקבה בגיל 20–30 שנים. בקבר התגלה צרור קטן של חוטי פשתן (כ-1 ס"מ קוטר; איור 6). החוטים לא נצבעו וצבעם קרם. הם נטוו בטוויית Z, שאינה אופיינית לטווייה בארץ בתקופה זו. על צרור החוטים יש נקודות ירוקות של קורוזיה ממתכת. צרור החוטים היה שייך כנראה לחרוז בד. פריט דומה התגלה בחפירה בכפר סבא (עתיקות 61: 91, איור 9).
קבר 9. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלו שרידי נקבר אחד שזוהה כפרט בגיל 15–20 שנים.
קבר 10. הקבר נמצא בחתך המזרחי של החפירה, מחוץ לגבולותיה. התגלו שברי גולגולת של פרט ממין זכר שגילו מעל 20 שנים.
קבר 11. מתארו של הקבר אינו ברור. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלו עצמות פזורות של נקבר אחד, שזוהה כילד בגיל 2–4 שנים. בקבר התגלו חרוז ושברי זכוכית, כנראה של צמיד.
קבר 12. מתארו של הקבר אינו ברור. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלו עצמות פזורות של נקבר אחד שזוהה כפרט שגילו מעל 60 שנים.
קבר 13. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד; הערכת גיל ומין הנקבר אינה ברורה אך לא מדובר בתינוק.
קבר 14–15. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד שהונח על גבו וזוהה כפרט שגילו 20–30 שנים.
קבר 16. מתארו של הקבר אינו ברור. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלתה גולגולת של נקבר אחד. הקבר לא נחפר משום שהוא נמצא מחוץ לגבולות החפירה.
קבר 17. הקבר הכיל מילוי אדמת חמרה. התגלו נקבר אחד וכן חרוז. הקבר (L204) נפגע כנראה משלוש חביות ששימשו כבורות ספיגה בימינו (L205). במילוי מעל הקבר התגלה שבר של רעף מרסיי.
קבר 18. מתארו של הקבר אינו ברור. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד שזוהה כילד בגיל 5–6 שנים.
קבר 19 (0.5–0.6×1.7 מ'). חלקו העליון של הקבר לא השתמר בשלמותו, ומתארו של הקבר אינו ברור. הקבר הכיל מילוי של חול שמעורבים בו שברים של אבני כורכר. התגלה נקבר אחד, שהונח על צדו הימני, בעומק של 0.25 מ' מתחת לראש החציבה. הנקבר זוהה כפרט ממין נקבה בגיל 20–30 שנים. בחלקו המרכזי של הקבר התגלו לוחות כיסוי מכורכר שרועים במפולת. סמוך לגולגולת התגלו עגיל שלם (איור 7) ועשרות חרוזים בגדלים וחומרים שונים. העגיל עשוי מסגסוגת של כסף וזהב בכמות שווה. זהו עגיל חישוק עבה, שלו סגר דק דמוי לולאה, ובחלקו התחתון עיטור של מעין גליל עשוי מגרגרים המולחמים זה לזה לצורת פרח שבחלקו התחתון גרגר גדול הסוגר את המבנה. עגילים דומים מוכרים בארץ ישראל במאות הי"ב–הט' לפסה"נ והם עשויים מזהב, מכסף ומברונזה. עגילים אלו מאופיינים בחישוק המעוטר בקצהו התחתון בכדורים זעירים המולחמים זה לזה, לעתים עם גרגיר גדול בקצה העיטור. טיפוס דומה של עגיל מופיע גם בתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ), עשוי בזהב בלבד. לא ברור האם העגיל שהתגלה כאן הוא עגיל קדום שנמצא במהלך התקופה העות'מאנית והוחזר לשימוש, או עגיל שנעשה כחיקוי לעגילים הקדומים. החרוזים שייכים כנראה למחרוזת, והם עשויים מזכוכית ומאבנים יקרות למחצה. חרוזי הזכוכית זעירים, כדוריים או גליליים, והם עשויים מזכוכית בצבע לבן, כחול, ירוק ואפור-שחור. קבוצה מהחרוזים עשויים מענבר והם עגולים או שטוחים; משקלם קל והם מחופים בשכבה עבה של צמידה. שניים מהחרוזים עשויים מאבן ירקן והם מצולעים ובמרכזם יש קדח. חרוז אחד עשוי מקרניאול והוא כדורי. חרוזים אחרים עשויים מאבנים יקרות למחצה מסוגים שונים של גבישים.
קבר 22–23. מתארו של הקבר אינו ברור, והוא הכיל מילוי של אדמת חמרה. בקבר התגלו מעט פירורי עצמות. הערכת גיל ומין של הנקבר אינה ברורה, אך מדובר בפרט בוגר.
קבר 24. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלו שרידי נקבר אחד, שזוהה כפרט בגיל 18–25 שנים.
קבר 26. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד שהונח על צדו הימני וזוהה כילד בגיל 7–9 שנים.
קבר 27. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד, שזוהה כפרט ממין זכר בגיל 20–30 שנים.
קבר 28. מתארו של הקבר אינו ברור ולא התגלו בו עצמות.
קבר 37. הקבר הכיל מילוי של אדמת חמרה. התגלה נקבר אחד; הוא לא נבדק. הקבר כוסה בלוחות כיסוי מאבן (0.3–0.4 מ'; איור 8). על אחת מאצבעות הנקבר התגלו שתי טבעות מנחושת, ושני שברים של טבעת מונחים לצד היד (איורים 9, 10). הטבעות עשויות מחישוק עגול, ועל שתיים מהן יש שרידים של לוחית במרכזן. טבעות חישוק דק אופייניות לתקופה העות'מאנית המאוחרת. בקבר התגלתה פיסת בד קטנה (0.5×1.0 ס"מ; איור 11), שהייתה צמודה לטבעת ברונזה; הבד השתמר הודות לקורוזיה של המתכת. הבד עשוי מפשתן לא צבוע בצבע קרם (כיום הוא חום), בטוויית Z בינונית, בצפיפות של כ-12 חוטים לסנטימטר. הטוויה המקובלת בארץ הייתה טווית S ולכן יש להניח שהבד יובא לארץ. טכניקת האריגה היא של אריגה פשוטה, המקובלת בתקופה זו. נראה שהבד שייך לתכריך של מת.
 
בחפירה התגלו שישה בורות ספיגה חצובים ובהם ממצא קרמי משלהי התקופה הממלוכית ומהתקופה העות'מאנית. אפשר שהממצא מהתקופה הממלוכית מלמד על התיישבות במקום בתקופה זו. הממצא מהתקופה העות'מאנית מתארך את זמן יציאתם של הבורות מכלל שימוש. הקברים שנחשפו השתמרו גרוע, אך למרות זאת ברובם זוהה מנח הקבורה המקורי. כל הנקברים הונחו בכיוון מזרח–מערב, הראש בצד מערב והפנים פונים לדרום. חמישה מהנקברים הונחו על צד ימין ושניים הונחו על הגב. מנח זה אופייני לקבורה של אוכלוסייה מוסלמית. בקבורה מוסלמית נקבר בדרך כלל פרט יחיד בכל קבר. בחפירה באתר התגלה קבר אחד ובו קבורה ראשונית ולצדה קבורה משנית. קבורה דומה מוכרת מבית הקברות המוסלמי המאוחר ביפו, באתר הקישלה, והיא נובעת כנראה מפינוי של קברים ישנים לצורך שימוש חוזר בהם. בקברים באתר התגלו 26 נקברים, בהם זוהו ילדים, פרטים צעירים ובוגרים. מבין הבוגרים זוהו לפחות חמישה זכרים ושלוש נקבות. מבדיקת התפלגות גיל הנקברים באתר (טבלה 1) עולה כי עיקר הנקברים הם פרטים בגיל 20–30 שנים. גילם של חלק מהנקברים לא ברור במדויק, אך זוהה שהם בוגרים. אפשר שעל סמך אחד משברי הצמידים שהתגלו בקבר יש לתארך את הקברים למאות הי"ח–הי"ט לסה"נ. במילוי מעל הקברים התגלו שברים אחדים של רעפי מרסיי, המלמדים אולי שבית הקברות נפגע מבנייה בימי המנדט הבריטי.

 

טבלה 1. התפלגות גיל הנקברים באתר.