נחפרו שני ריבועים צמודים, הכוללים קטע מהתעלה. בתוך התעלה נפגעה בנייה באבני בזלת טבעיות שהונחו בצפיפות זו לצד זו וזו מעל זו. בריבועים אותר חלק נוסף של הבנייה ובחתך התעלה הובחן המשכה לכיוון צפון. נראה שזו מדרגת עיבוד שמעליה נתגלה באחד הריבועים משטח של אבני שדה בינוניות.

 

הממצא הקרמי כולל שברי כלי חרס משתי תקופות עיקריות: תקופת הב"ק 1 והתקופות הממלוכית–עות'מאנית. חפצי מתכת בני זמננו במפלסים נמוכים ומיקום שברי כלי החרס לא מאפשרים תיארוך מדויק אך נראה כי יש לתארך את מדרגת העיבוד לתקופה הממלוכית. לצד שברי כלי החרס מן התקופה הממלוכית נתגלתה כמות גדולה של גלעיני זיתים ושבר צמיד. כלי צור (להב כנעני) וכמות גדולה למדיי של נתזי וגרעיני צור המעידים על תעשיית כלי אבן, תוארכו לתקופת הברונזה הקדומה. כן נתגלו שברי כלי חרס אחדים מתקופות הברונזה התיכונה, הרומית והביזנטית.

 

נמצאו תשעה מטבעות המפורטים בטבלה:

שליט תאריך כמות ר"ע
רומי מאוחר(?) המאה הד' לסה"נ(?) 1
עבאסי המאה הח' לסה"נ 1 102667
עבאסי(?) המאות הח'-הט' לסה"נ 1
אל-נאצר חסן או אל-מנצור מחמד 1363-1360 1 102671
אל-נאצר מחמד 1498-1496 לסה"נ 1 102669
ממלוכי המאות הי"ד- הט"ו 3 102670, 102672, 102673
עות'מאני המאות הט"ז- הי"ז לסה"נ 1 102668