נחפרו שמונה ריבועים (איור 2), ונחשפו שרידים אדריכליים ושברי כלי חרס המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית. 

ריבועים A2 ,A1 (איור 3). בריבוע A1 נמצאה רצפה (L106) מאבני גוויל קטנות, המושתתת על אדמת אלוביום מקומית. בריבוע A2 נחשפו שרידים אדריכליים הבנויים מאבני גוויל גדולות ובינוניות (L113). במילוי נמצאו שפה של סיר בישול (איור 3:4), שפת קנקן (איור 5:4), שבר של גוף קנקן עם עיטור חבל (איור 6:4), ידית סרט (איור 7:4) מתקופת הברונזה הביניימית וכן כלי שחיקה עשוי מבזלת ולהב כנעני עשוי צור. 
 

ריבוע B7 (איור 5). נחשף מתקן קעור (L121 ,L115; קוטר 1.8 מ') שהותקן בתוך אדמת הסחף. דופנותיו בנויות מאבני גוויל גדולות ובינוניות, ואילו קרקעיתו היא אבני גוויל קטנות מעורבות באבני צור רבות. במילוי המתקן נמצא להב מטיפוס כנעני וסכין בעל גב. במילוי אותרו שפה וכתף של סיר בישול הנושא עיטור חרות בבסיס הצוואר (איור 4:4), שני שברים של כלי בזלת (לא צוירו) ועצמות בעלי חיים שלא זוהו. לאחר תיעוד המתקן הוחלט לפרקו. במהלך הפירוק נאספו חרסים רבים המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית.
 
ריבוע A27 (איור 6). נחשפו שתי שכבות: בעליונה נמצאו שרידי מתקנים (L217 ,L216), הבנויים מאבני גוויל קטנות, שבתוכם נמצאו חרסים ושבריכלי בזלת (איור 7). בתחתונה, השייכת כנראה לשלב קדום יותר בתקופת הברונזה הביניימית, נחשפו שרידי בנייה מאבני גוויל גדולות (L222).

ריבוע B28 (איור 6). נחשפו שרידי בנייה (L215) מאבני גוויל קטנות. במילוי שהוסר (L214 ,L213) נמצאו חרסים המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית, ובהם שבר של בסיס קערת ייבוא (איור 2:4) ממשפחת כלי מגידו (Black Wheel-made Ware).
 
ריבוע A30. נחשפו שתי שכבות: בעליונה אותרו שרידי קיר בציר צפון-מזרח–דרום-מערב, הבנוי מאבני גוויל גדולות (W209; איורים 8, 9) ומושתת על אדמת אלוביום, ובתחתונה תשתית בנייה מאבני גוויל גדולות ובמרכזה אבן גיר חרוטית (L218). במילוי נחשפה ידית מדף מקופלת מתקופת הברונזה הביניימית.
 
בחפירה נחשפו שרידי בנייה מתקופת הברונזה הביניימית, שהיו אולי חלק מהתיישבות קדומה שהמשכה בתל פר או באתר אבטין הסמוך.