נחפר אתר (כ-300 מ"ר; איור 2) המתוארך לתקופות האומיית–העבאסית, סוף המאה הז'–המאה הח' לסה"נ, ונחשף מבנה שזוהו בו שני שלבים עיקריים. במבנה חדרים מספר ובהם טבונים; נראה ששימש חווה חקלאית. מהשלב הקדום של המבנה נחשפו מעט שרידים בשל השתמרותם הדלה והמבנה המאוחר שנבנה מעליהם. גם השתמרותו של המבנה המאוחר דלה, ונחשפו ממנו בעיקר שרידי נדבך אחד של קירות מעל רצפות. חלק מהרצפות לא שרד ונחשפו רק יסודות. החלק הצפוני-מזרחי של המבנה לא שרד ונפגע מדרך עפר. נמצאו מעט חרסים ושני כלי אבן.

 
השלב הקדום. רוב השרידים משלב זה נמצאו בחלק הדרומי-מערבי של המבנה, מתחת לשרידים מהשלב המאוחר. נחשף מבנה חקלאי שקירותיו בנויים מלבני בוץ מעל יסודות מאבנים (איורים 3, 4). בחדרים נמצאו שרידים של לבני בוץ במפולת, רצפות מאדמה מהודקת וטבונים. יסודות הקירות בנויים משתי שורות של אבני גוויל בינוניות מגיר ומצור. שניים מהקירות (W28 ,W27; רוחב 0.4 מ'; איור 5) השתמרו לגובה 1–5 נדבכים. לא הייתה אפשרות לקבוע את ממדי המבנה, אך זוהו שני חדרים: דרומי וצפוני.
החדר הדרומי תחום בקיר (W34) מצפון, בקיר 27 מדרום ובקיר 28 ממערב. הקיר המזרחי לא נחשף, ייתכן שהוא מסתתר מתחת לקיר (W12) מן השלב המאוחר. מצפון לקיר 27 זוהה פתח כניסה — סף בנוי משלוש אבנים קטנות ושטוחות; כנראה שהיה בחלקו המזרחי של קיר 34, שלא שרד. נחשפה רצפה (L138) ובפינה שבין קירות 28 ו-34 נחשפו שרידי טבון (L161; קוטר 0.7–0.8 מ') בנוי ממעגל אבנים.
החדר הצפוני תחום בקיר (W35) מצפון, בקיר 34 מדרום ובקיר 28 ממערב. גם כאן לא נחשף הקיר המזרחי. בחלק המערבי נמצא סף כניסה בנוי משלוש אבנים ארוכות ושטוחות. בחדר נחשפה רצפה (L144). כמה מטרים מצפון נחשפו שרידי רצפה (L153; איור 6) וטבון (L156; קוטר 0.25 מ'), המנותקים מהשרידים שתוארו לעיל, ולא ברור אם שייכים לאותו מבנה. הפרש גבהים בין רצפות החלק הדרומי לאלו של הצפוני בשלב הקדום ובשלב המאוחר הוא תוצאה של הטופוגרפיה.
 
השלב המאוחר. נחשף מבנה רבוע (18 × 19 מ'; איור 7) ובו חצר מרכזית המוקפת בחדרים. קירות המבנה בנויים מלבני בוץ מעל יסודות מאבנים, והרצפות — מאדמה מהודקת, בדומה לשלב הקדום. רוב הקירות (כ-0.6 מ' רוחב) נבנו משתי שורות חיצוניות של אבנים בינוניות מהוקצעות וביניהן ליבה של אבני גוויל קטנות. מעל הרצפות נמצאו שרידים של לבני בוץ. המבנה תחום בקיר (W25) מצפון, בקיר (W10) מדרום, בקיר (W23) ממזרח ובקירות (W24 ,W16) ממערב. ממבט על התכנית הכללית נראה שהמבנה נבנה בשלבים, אך אין אפשרות לקבוע את פרקי הזמן שביניהם, וייתכן שהיו אלה שלבים טכניים. נראה שראשית הבנייה הייתה בשורה הצפונית של החדרים. בחלק הצפוני-מערבי של המבנה בנויים שני חדרים מלבניים מקבילים. החדר הצפוני תחום בקירות (W31 ,W30 ,W25 ,W24) ונחשפו בו רצפה (L150) ושרידים של מוקד אש (L155; קוטר 0.4 מ') בנוי מחלוקי נחל ובו חומר שרוף. בקצה המזרחי של קיר 31 נמצא פתח (0.6 מ' רוחב) שהוביל לחדר הדרומי, התחום בקירות (W41 ,W31 ,W30 ,W24), החדר היחיד במבנה שנחשפו בו שתי רצפות זו מעל זו (L165 ,L159; איור 7: חתך 1–1). ממזרח לשני החדרים המלבניים נחשף חדר רבוע, התחום בקירות (W30 ,W25 ,W20 ,W11), ובו רצפה (L125) ומתקן מלבני (L130; מידות 0.7 × 1.2 מ') שהשתמר בחלקו. המתקן בנוי מחומר טבון שנתחם במסגרת בנויה מאבן. המשכה של שורת החדרים מזרחה השתמר בחלקו ולא הייתה אפשרות לזהות חדרים נוספים. בשורת החדרים המערבית זוהו שלושה חדרים. החדר הצפוני (L124) תחום בקירות (W41 ,W29 ,W21 ,W16). קיר 16 אינו המשכו של קיר 24, אלא קיר אחר שניגש אל קיר 20, ומכאן ששורת החדרים המערבית היא תוספת לשורת החדרים הצפונית. עם זאת, אפשר לראות שהפינות שיצרו קירות 20 ו-24 וקירות 24 ו-25 בנויות מאבנים גדולות ונראה שתוכננו בקפידה, לעומת הפינות בין קירות השורה המערבית שנבנו ברישול. במרכז קיר 29 נמצא פתח (0.7 מ' רוחב) שהוביל לחדר (L120), התחום בקירות (W29 ,W21 ,W17 ,W16), ובו רצפה ושרידי טבון (L171; קוטר 0.7 מ'). מדרום נמצא חדר (L123), התחום בקירות (W17 ,W16 ,W12 ,W10), ונמצאו שרידי רצפה מתחת לשכבת מפולת. קיר 12 אינו המשכו של קיר 21. בצד הדרומי של המבנה הייתה שורה של חדרי שירות, הבנויים מקירות דלים (W37 ,W19 ,W15 ,W13), ללא יסודות, שהשתמרו לגובה של נדבך אחד או שניים. באחד החדרים נמצאה רצפה (L115) שמעליה אבן שחיקה (איור 5:7). כן נחשף טבון (L118; קוטר 0.45 מ'). קיר 19 יוצא דופן בכיוונו; אולי שימש משטח עבודה. ממזרח לחדר 115 נמצא חדר (L111), שהיה פתוח בחלקו לעבר החצר המרכזית, ונמצאו בו רצפה, טבון (L114; קוטר 0.45 מ') וספסל או משטח עבודה (L127). ממזרח נמצא חדר (L157) שהיה פתוח לעבר החצר המרכזית. החדר הדרומי-מזרחי של המבנה תחום בקירות (W33 ,W26 ,W23 ,W10), ונחשפה בו רצפה (L164). החלק המזרחי של המבנה שרד בחלקו, ובחלקו הדרומי אפשר לראות תוספת של שני חדרים קטנים (L175), התחומים בקירות (W40 ,W39 ,W33 ,W32 ,W23). בצפון החצר הפנימית נחשפו רצפה (L126), טבון (L128; קוטר 0.3 מ') ומשטח עבודה (L133), ובמערב — קיר (W38), אולי שריד ממתקן או משטח עבודה.
 
הממצא. הממצא הקרמי שהתגלה בבית החווה, בשני השלבים, מתוארך ברובו לתקופה העבאסית. הממצא כולל שתי קערות המיספריות מטיפוס Fine Byzantine Ware (איור 1:8, 2), קערה המיספרית פשוטה (איור 4:8),קערה מזווה שלה שפה פשוטה (איור 5:8), שבר של קערה מזוגגת בצבעי לבן וירוק (איור 6:8), קערה שלה שפה נוטה פנימה העשויה מטין לבן-צלהב (איור 7:8), קערה עמוקה שלה שפה מעובה ונוטה פנימה (איור 10:8), שלוש קדרות בישול (איור 1:9–3) ומכסה של קדרת בישול (איור 4:9). בין הכלים שנמצאו שבעה פכים מטיפוס ח' אל-מפג'ר (איור 5:9–11), שתי צפחות (איור 12:9, 13), שלושה קנקנים דמויי שק שלהם צוואר גבוה (איור 14:9–16) ושלושה נרות העשויים בדפוס (איור 1:10–3). כן נמצאו שני כלי אבן: אבן שחיקה (איור 4:10) וקערה (איור 5:10). בנוסף לממצא האסלאמי הקדום, נמצאו גם שברים אחדים של כלי חרס האופייניים לשלהי התקופה הביזנטית, ביניהם קערה המיספרית פשוטה שלה עיטור סרוק מתחת לשפה (איור 3:8), שתי קערות מטיפוס Late Roman C Ware (איור 8:8, 9), קערה עמוקה שלה שתי ידיות ושפה נוטה חוצה (איור 11:8) ושבר קנקן מטיפוס קנקני שק (איור 10:9).
 
המבנה מתוארך לתקופה האסלאמית הקדומה, אך אפשר שבנייתו החלה בשלהי התקופה הביזנטית. למבנה אופי חקלאי ונראה ששימש חווה. נראה שהמבנה הקדום בוטל לבניית חווה גדולה יותר. שיטת הבנייה של שני השלבים דומה. נראה שהשלב המאוחר נבנה בשני חלקים, החלק הצפוני נבנה תחילה. לא נמצא פתח מהמבנה החוצה, ייתכן שהיה בחלקו המזרחי שכמעט ולא השתמר.