בצפון-מערב המגרש נחשפה גת חצובה בקצה צפוני של גוש סלע שטוח, ועל כן לא נדרשה עבודת חציבה רבה. לגת משטח דריכה (L100; מידות 3.1 × 2.4–3.2 מ'; איורים 2–4), שפולס בחציבה, ולו שוליים מוגבהים, למעט בצפון-מזרח, שם הוא מסתיים בקצה גוש הסלע. המשטח חצוב בשיפוע קל לדרום-מערב ובקצהו הדרומי-מערבי, במרכז השוליים חצובים תעלה צרה וחור מפולש, שמהם זרם תירוש אל בור איגום חצוב,שמתארו אינו סדור (L105; מידות 0.50 × 0.85 × 1.50 מ'). כ-20 מ' מצפון-מזרח לגת נחשף ספלול רדוד חצוב בגוש סלע קטן (L107; קוטר 0.3 מ', עומק 0.2 מ'; איורים 5, 6). כ-20 מ' מדרום-מזרח לגת, חצובה בגוש סלע בודדה (L101; איורים 7, 8): ספלול עגול (0.5 מ' קוטר, 0.29 מ' עומק) שבצדו המערבי חצובה תעלה רדודה דמוית קשת, ונראה כי נועדה להזרים נוזל אל הספלול. בצפון-מזרח המגרש נחשף בגוש סלע בולט ספלול נוסף (L102; קוטר 0.5 מ', עומק 0.24 מ'; איורים 9, 10) חצוב סמוך לשולי גוש הסלע ומשלושת עבריו חצוב שקע רדוד. בדרום המגרש נחשפה גת נוספת, חצובה בגוש סלע הנוטה בשיפוע לדרום-מערב, ולה משטח דריכה רבוע (L104; מידות 1.5 × 1.5 מ'; איורים 11, 12), שבקצהו תעלה רדודה שדרכה זרם תירוש אל בור איגום מלבני חצוב (L106; מידות 0.74 × 0.80 × 1.50 מ'). השיפוע הטבעי של גוש הסלע נוצל לשמש משטח דריכה בעבודת חציבה קלה. כ-12 מ' מצפון לגת, בגוש סלע שכנראה נסדק בעבר והתפרק, נחשף ספלול שכמחציתו השתמרה (L103; עומק 0.21 מ'; איורים 13, 14).

לא נמצאו כלי חרס או ממצאים אחרים שיסייעו בתיארוך הגתות והספלולים.
 
המתקנים שנחשפו מצטרפים לאלה שנחשפו בחפירות סמוכות בעבר, המעידים על גידולים חקלאיים שהיו נהוגים בחלקות חקלאיות של יישובים שהיו בחורבות חרובה ואשון. למרות העדר ממצא מתארך, מן הידוע מחפירות של מתקנים חקלאיים בקרבת מקום ובחורבות הסמוכות, נראה כי יש לתארך את הגתות והספלולים לתקופה הביזנטית.