נפתחו ארבעה שטחי חפירה (T4–T1; איור 2) במקומות שבהם זוהו בתעלות הבדיקה ריכוזי ממצאים בשכבת אדמת החרסית האדמדמה בעומק של 9–11 מ' מתחת לפני השטח. בשטח T2 (איור 3) התגלו פריטי צור, ובהם שתי אבני יד (איור 4) ונתזים קטנים, כמה ספרואידים עשויים מחלוקי גיר (איור 5) ועצמות בעלי חיים (איור 6); פריטים אלה אופייניים לאתרי התרבות האשלית. הופעתם של פריטים אלה בכל שלבי החפירה אקראית ולא סדירה, ועל כן נראה כי מיקומו המדויק של האתר נותר לא ידוע בשלב זה. תוצאות ראשוניות של המחקר הגאולוגי מלמדות שאתר זה מהתרבות האשלית שכן על גדה של נחל קדום שזרימת המים בו הייתה חלשה. המחקר הגאוארכיאולוגי אמור לתרום לשחזור הסביבה הקדומה של האתר ולמיקום הפריטים ברצף השכבות בדומה לנעשה באתר המחצבה (Prausnitz 1969). ביתר שטחי החפירה לא התגלו ממצאים קדומים.