במסגרת הפעילות נערכו סקר פני שטח מדגמי ולאחריו חפירה לעומק של כ-0.2 מ' בשישה ריבועים שווים. מטרת המתודולוגיה של הסקר (המכונה גם Shovel Testing) – עמידה על תפרוסת היישוב באתר במרוצת התקופות, על פי התפרוסת היחסית של החרסים. היא נוסתה בעבר בארץ באתרים אחדים, מתפתחת בשנים האחרונות והשימוש בה מתרחב (Portugali 1982; Shenkman 1999; Uziel and Maeir 2005; Leibner 2009; Uziel and Shai 2010; Faust and Katz 2012).

 
בשלב ראשון חולק התל לתת-אזורים, בהתאמה לתוואי הקרקע ולשרידים ארכיטקטוניים, דוגמת גדרות חקלאיות, בורות, גלי אבנים וכדומה. בכל תת-אזור סומנו מדגמית ריבועים אחדים (5 × 5 מ') ובפועל נחקרו שישה (איור 4). מפני השטח של הריבוע לוקטו ונאספו כל החרסים. לאחר מכן סומן בפינת כל ריבוע תת-ריבוע נוסף (2 × 2 מ'; איור 5); אלה נחפרו (כ-0.2 מ' עומק) באדמה שעיקרה מילוי (Top Soil), ללא עדות לארכיטקטורה כלשהי. אדמת החפירה סוננה ונאספו ממנה מלוא החרסים; אלה מוינו, נספרו ונותחו בעזרת מומחי קרמיקה מכל התקופות. נאספו חרסים המתוארכים למן תקופת הברונזה הקדומה ועד לתקופה העות'מאנית. המכלול הקרמי מגוון ובו קערות מתקופות הברזל 2 (איור 1:2), הרומית (איור 2:2), הביזנטית (איור 3:2) והאסלאמית הקדומה (איור 4:2), קרטר יהודאי מתקופת הברזל (איור 5:2), מורטריה מהתקופה ההלניסטית (איור 6:2), סיר בישול מהתקופה האסלאמית הקדומה (איור 7:2), שברי פערורים מתקופות הברונזה הקדומה והברזל (איור 8:2, 9), קנקנים מתקופות הברזל 2 (איור 10:2), ההלניסטית (איור 11:2, 12), האסלאמית הקדומה (איור 13:2, 14) והעות'מאנית (איור 15:2), פך מהתקופה ההלניסטית (איור 16:2) ופך מהתקופה העות'מאנית (איור 17:2).
עוד התגלו כלי צור דו-פני האופייני לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' (איור 1:3) ומקדח מהתקופה הכלקוליתית (איור 2:3).
 
הממצא הקרמי שנאסף בשישה ריבועי סקר-חפירה, בעיקר במרכז האתר, מעיד על פעילות אנושית באתר בתקופות אלו. פירוט וחלוקה גיאוגרפית של הממצא יפורסמו בסיום פרויקט המחקר, אשר מטרתו – מיפוי הפעילות האנושית ברחבי התל במרוצת התקופות. בפרויקט השתתפו מתנדבים מהקהל הרחב, ולו ערך חינוכי וקהילתי העומד בפני עצמו.