בשטח A נחשפה מערה טבעית (1.7 × 3.1 × 8.0 מ'; איור 2) התחומה במערב בשני קירות כפולים שמתארם חצי עגול (W103 ,W102; גובה השתמרות 0.5 מ'). הקירות בנויים מאבני שדה (0.3 × 0.5 × 0.6 מ') שהושתתו בחלקם על סלע האם ובחלקם על מסד של אדמה ואבנים קטנות. בין הקירות זוהה פתח הכניסה (L104; רוחב 1.1 מ'). נראה שהמערה שימשה מכלאה לבעלי חיים.

 
בשטח B, כ-134 מ' דרומה לשטח A, נמצא קיר שדה (W120; כ-10.8 מ' אורך, 1.8 מ' רוחב; איורים 3, 5), הבנוי מאבנים מהוקצעות גס (0.5 × 0.6 × 0.7 מ' בממוצע) שהושתתו על סלע האם; הקיר השתמר לגובה נדבך אחד. נראה שהקיר שימש מדרגה חקלאית. לא התגלה ממצא מתארך.
 
בשטח C, כ-34 מ' ממערב לשטח B, נמצא קיר שדה שהושתת על סלע האם (W140; כ-7.5 מ' אורך, 1.6 מ' רוחב; איורים 4, 6), הבנוי מאבנים מהוקצעות גס (0.3 × 0.4 × 0.5 מ' בממוצע), שביניהן מילוי של אדמה ואבנים קטנות. הקיר השתמר לגובה נדבך אחד. נראה שגם קיר זה, בדומה לקיר 120 משטח B, שימש מדרגה חקלאית. לא התגלה ממצא מתארך.
 
השרידים מעידים על פעילות חקלאית ומצטרפים לממצא מסקרים ומחפירות קודמות באזור, ששימש לפעילות חקלאית למן תקופת הברונזה התיכונה ועד ימינו (עולמי וגל תשס"ד: אתר 122). שטח החפירה נמצא כנראה בעורף החקלאי של יישוב קדום ששרידיו נמצאים היום בתחום הכפר אִבטין.