הבאר (3.5 מ' קוטר, 30 מ' עומק; איורים 3, 4) חצובה בסלע בחלקה התחתון ובחלקה העליון בנויה מארבעה נדבכים של אבני כורכר מסותתות ומוחלקות היטב. בחלק העליון של הבאר קורות פלדה (רלסים; כ-2 מ' עומק משפת הבאר, כ-0.75 מ' מרחק בין הקורות; איור 5) שקובעו ביציקת בטון למבנה שהיה מעל הבאר. במפה מימי המנדט הבריטי (איור 1) שני מבנים קטנים וממזרח להם פרדס; נראה שאחד מהם הוא בית הבאר. המבנה האחר הוא אולי בית פרדס קטן.

הבאר היא אחת מכמה בארות שהיו בכפר, ונראה ששימשה בימי המנדט, אבל לא ידוע מתי נבנתה. בארות כאלו כללו לרוב גם מערכת של מנוע, גלגל שיניים, ממסרת, מוטות ברזל (שטנגות) ומסבים, אך בבאר זו שרדו רק קורות הפלדה. מנועים וקורות פלדה הוכנסו לשימוש בסוף המאה הי"ט לסה"נ, וסביר להניח שבכפר קטן כג'ליל, הם הוכנסו לשימוש כשהורחבו שטחי הפרדסים בימי המנדט הבריטי.