החפירה נערכה על גבעת הכורכר הדרומית משתי גבעות כורכר שבתחומן נמצא האתר.

נחפרו ארבעה ריבועים (איור 2). בריבוע הצפוני-מזרחי (L102) נחשף מפלס חיים המתוארך לתקופה העות'מאנית ונמצאו בו שברים של שתי מקטרות (ראוכברגר, להלן). בריבוע הצפוני-מערבי (L108) נחשפה שכבת סיד לבנה (איור 3). מעל השכבה נתגלו אבנים ושברי רעפים בני זמננו. מתחתיה נמצאו עצמות אדם (L111). בריבוע האמצעי נחשף כנראה קבר פיר (L113 ,L112; כ-1.5 מ' קוטר, 2 מ' עומק חפירה) ובתוכו עצמות אדם – גף וחלק אגן של פרט בוגר. תחת רגלי המת נמצאו עצמות בעלי חיים.
בריבוע הדרומי-מזרחי נחשף מאגר מים חצוב בכורכר (L105; כ-5 × 9 מ', 3.8 מ' עומק). ניתן להבחין בתחילת קמרון (איור 4) שלא השתמר במלואו. המאגר מטויח בטיח אפור ומתחתיו שכבת טיח המכילה שברי חרסים להדבקה ולבידוד. השפה של כלי החרס האינדיקטיבי היחיד שנמצא בתוך הטיח (ר' נספח: איור 1) מתוארכת לתקופה הביזנטית והיא מתארכת ככל הנראה את התקנת המאגר לתקופה זו. בחפירת הצטברות בתוך המאגר (L109 ,L107 ,L106) נמצאה קרמיקה רבה המתוארכת לתקופה הממלוכית (ר' נספח: איורים 2, 3). נראה על כן שהמאגר שימש בתקופה הצלבנית וחדל לשמש בתקופה הממלוכית. בחפירת המאגר נמצאו חלקי התקרה שהתמוטטה בעת האחרונה. בארכיון קיבוץ מעברות ניתן לראות את תקרת מאגר המים לפני הריסתו (איור 5).
 
מקטרות חרס
ליאור ראוכברגר
 
בהצטברות (L102) נמצאו שברים של שתי מקטרות חרס (Chibouk; איור 6). המקטרות מחופות בצבע חום אדמדם וממורקות והן וריאציות של טיפוס 'מקטרות עם קערות דמויות שושן' ומתוארכות למחצית השנייה של המאה הי"ט לסה"נ–ראשית המאה הכ' לסה"נ (Rauchberger 2017:250­–254; 256–261; Figs. 14.2–14.5; Group 2). למקטרת מס' 1 (B1002/1) קנה עבה המתרחב כלפי מעלה (1.8 ס"מ קוטר) ומעוטר בקווי מקדה משוננים דקים אנכיים מקבילים שבקצותיהם טביעות חותם דמויות כף דקל והם נתחמים בקו מקדה משונן למעלה ובקו חרות כפול למטה. עיטור זה מחקה דגם של עלי כותרת. בצד הימני התחתון של הקנה טביעת חותם עגולה (0.5 ס"מ קוטר) שבתוכה קווים שמשמעותם אינה ברורה, ייתכן תו יוצר המכיל את שם היצרן. תווי יוצר עם שמות הפכו לנפוצים במאה הי"ט (Vincenz 2014:71). הקערה מעוטרת בטביעות חותם דמויות כף דקל וברצועה אופקית של בליטות עגולות. למקטרת מס' 2 (B1002/2) קנה חלק (1.6 ס"מ קוטר) שקצהו הנפוח מעוטר בעיטור מקדה של קווים משוננים. הקערה מעוטרת בשתי רצועות אופקיות מקבילות של בליטות סגלגלות הנתחמות בעיטור מקדה זהה לזה שעל קצה הקנה הנפוח.השדרית (בסיס קערת המקטרת) מסומנת באמצעות שני קווי מקדה משוננים היוצרים צורה דמוית האות V.
 
מאגר המים מן התקופה הביזנטית שנחשף בחפירה היה כנראה הבסיס להקמת המצודה הצלבנית מד א-דיר, אך נראה שפעילות בתקופה העות'מאנית ופעילות הבנייה של קיבוץ מעברות הרסו את שרידי המצודה.