מחצבה (איור 3). בקצה הצפוני של השטח נחשפה מחצבה (5.0 × 9.5 מ') לכריית אבני בנייה. על הסלע נראו תשלילי חציבה של אבני בנייה שגודלן אינו אחיד. החציבה נעשתה הן מצפון לדרום הן ממזרח למערב, ונראה כי החוצבים שאפו לנצל את שכבת הנארי הדקה המתאימה לבנייה. קושיו של הנארי הבטיח הפקה של אבני בנייה איכותיות, אך היה רך דיו לאפשר חציבה יעילה ומהירה. משהסירו החוצבים את שכבת הנארי לא המשיכו לחצוב בקרטון הרך. היעדר ממצא אינו מאפשר לתארך את המחצבה.

 
מבנה (איור 4). מדרום-מערב למחצבה נחשף חלק ממבנה מסיבי שהושתת על סלע האם ונפגע קשה מכלים מכניים; נחשף ממנו קטע קיר (W105; כ-7.5 מ' אורך) בנוי גזית (0.2 × 0.5 × 1.0 מ') שהשתמר לגובך נדבך אחד. אל הקיר ניגשה מצפון רצפה (L111) בנויה אבני גיר גדולות ומילוי אדמה וביניהם אבני גיר קטנות. נראה שהקיר שימש מסד למבנה מפואר. הממצא הקרמי מההצטברות שמעל רצפה 111 וזו הניגשת לקיר 105 מדרום (L103) כלל קדרות בישול (איור 1:5, 2) וקנקן (איור 3:5) מהתקופה הרומית המאוחרת (המאות הב'–הד' לסה"נ). בצפון-מערב שטח החפירה תועד חתך (1.2 × 11.0 מ'; איורים 2: חתך 1–1, 6) ובו שרידי שלוש אומנות (W117 ,W115 ,W113) בנויות אבני גזית גדולות (0.25 × 0.50 × 0.50 מ', 1.2 מ' גובה השתמרות). נראה כי האומנות, שנפגעו מכלים מכניים בעת הכשרת השטח, תמכו את גג המבנה. אומנה 115 מושתתת על קיר (W116) הבנוי אבני גזית בינוניות ונראה כי הוא שימש סף כניסה למרחב שהמשכו מחוץ לשטח החפירה. קיר נוסף (W123), בנוי אף הוא אבני גזית בינוניות, בציר צפון-מערב–דרום-מזרח. הממצא הקרמי מהחתך היה דל מאוד – קנקן (איור 1:7) ושבר של נר צפוני (איור 2:7) מהתקופה הרומית המאוחרת (המאות הב'–הד' לסה"נ).