שכבה 2 נחשפה מתחת לקירות שכבה 1 ונמצאה בה כמות גדולה של חרסים וכלי צור מן התקופה הכלקוליתית המאוחרת, בהם קנקן שלם שנמצא בחתך מתחת לקיר W104 (איור 3) שלא התאפשר להוציאו. בחלק הנמוך של השכבה נחפר בור בדיקה (L105; איור 3) שחפירתו לא הסתיימה.
בדרום השטח (L109) נחשפו אבנים, חלק מקיר או מפולת, ומעט מדרום להן ובאותו מפלס שורת אבנים בינוניות נוספת שזוהתה כקיר, ואולי אף פינה מעוגלת (W111).

 

בשכבה 1 נחשפו יסודותיהם של שני קירות ניצבים ומשולבים (W104 ,W103) היוצרים שני מרחבים. קיר 103 בנוי שתי שורות אבני גוויל וביניהן מילוי של אבנים קטנות. בחתך המערבי נחשף קיר נוסף (W110) שגם לו כנראה פינה עם קיר 103 (איורים 4, 5).
מצפון-מזרח לקירות 103 ו-104 נמצא ריכוז אבנים במפלס נמוך יותר מקיר 103, לא ברור אם הן שרידי קיר נוסף, אך הן בוודאות חלק משכבה 1. תארוך שכבה זו מתבסס על חרסים שנמצאו מעל קירות 103 ו-104 ולידם (לא אוירו).

 

במהלך החפירה נמצא ממצא קרמי רב מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת ומעט ממצא מתקופת הברונזה הקדומה 1ב'. מרבית הממצא הקרמי נמצא בשכבה 2: קנקנית (איור 1:6), כמות גדולה של קערות (איור 2:6–10), סיר בישול (איור 11:6), ידיות שלהן חתך משולש, המאפיינות את התקופה הכלקוליתית המאוחרת (איור 1:7–6) (Frankel et al. 2001:49, Type 8), ושברי גוף שלהם עיטורים פלסטיים, המאפיינים את התקופה הכלקוליתית המאוחרת (איור 7:7–11).
לשכבה 2 יש לשייך כלי בזלת, בהם קערות (איור 1:8, 2), משקולות (איור 3:8–6) ואבני שחיקה (איור 7:8).

 

בחפירה בח' דלהמייה נמצאו שרידי בנייה שתוארכו לתקופות הברונזה הקדומה 1ב' והכלקוליתית המאוחרת. מתקופת הברונזה הקדומה 1ב' שרדו יסודות מבנה שממצאי החפירה אינם מאפשרים לעמוד על ייעודו וגודלו. עוד נמצא ממצא רב מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת, ללא ממצא ארכיטקטוני. כמות הממצא ואופיו מעידים על יישוב מתקופה ששרידיו אולי במפלס נמוך יותר; תחתית השכבה מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת לא בוססה.
נראה כי השרידים שנמצאו בחפירה מייצגים את שולי היישוב בח' דלהמייה בתקופות אלו, והחורבה נחתכה במהלך כריית תעלת ההטיה של הירדן (איור 1).